Nieuwbouw PG ONO

Groen licht voor nieuwbouw verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord

Akkoord op financiering en eindfase ontwerp brengen start nieuwbouw in 2017 een stap dichterbij.

Zinzia bereidt nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau’s Oord voor. In juli 2015 gaf de gemeente Wageningen aan te willen meewerken aan het nieuwbouwtraject en onlangs kwam het groen licht van de bank op de plannen. Vanuit die zekerheid presenteerde Oranje Nassau’s Oord in januari de nieuwbouwplannen aan de gebruikers en belanghebbenden. Dit als onderdeel van de volgende stap naar een definitief ontwerp. Zinzia is blij met deze vervolgstap in de nieuwbouw. ‘Het brengt ons een stap dichterbij ons doel om mensen een leven met kleur en liefdevolle zorg te kunnen bieden’, aldus Karin Lieber, bestuurder Zinzia.

Waarom nieuwbouw?
Nieuwbouw is noodzakelijk nu het huidige gebouw, dat in de jaren negentig gebouwd werd onder inmiddels opgeheven bouweisen, op langere termijn niet meer voldoet qua inrichting en gebruik. De wensen van kwetsbare bewoners met (een ernstige vorm van) dementie en hun mantelzorgers zijn over de jaren heen veranderd. Het ontwerp dat het bekende bureau Mecanoo architecten gemaakt heeft sluit aan op de nieuwe tijdgeest en behoeften van de dementerende ouderen. Vanwege het bijzondere landgoed en de bosrijke omgeving van Oranje Nassau’s Oord is zorgvuldig gezocht naar de verbinding tussen oud en nieuw. Het ontwerp toont een harmonieus geheel van nieuwbouw in combinatie met het huidige monumentale hoofdgebouw en het glooiende landgoed.

Betrekken van gebruikers en omgeving
Nu de financiering definitief is neemt Zinzia de stap om de nieuwbouwplannen wereldkundig te maken en te presenteren aan betrokkenen. In januari lichtte Mecanoo architecten het ontwerp toe aan cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Gedurende het ontwerptraject is de functionaliteit van het gebouw doorlopend getoetst bij de eindgebruikers. In deze fase wordt om die reden een proefopstelling van een bewonerskamer gebouwd. Door de reacties van medewerkers, vrijwilligers en cliënten hierop te benutten, sluit de nieuwbouw straks goed aan op de praktijk. In het vroege voorjaar volgt een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden zoals omwonenden.

30404
06

Artistieke impressie van de nieuwbouw in vorm van de halve boog.

Afstemming
Het ontwerp en traject is op verschillende momenten afgestemd met de gemeenten Wageningen en de Provincie Gelderland. De voorbereiding op het verkrijgen van de omgevingsvergunning is in volle gang. Als alles volgens plan verloopt kan begin 2017 gestart worden met de nieuwbouw. Bewoners kunnen tijdens de bouw in het huidige gebouw van Oranje Nassau’s Oord blijven wonen totdat de nieuwe huisvesting in gebruik genomen kan worden eind 2018. Een verhuizing en tijdelijk verblijf elders is daarmee voor hen niet aan de orde.

Toelichting op de nieuwbouw
Het huidige gebouw, waar cliënten met de ziekte dementie wonen, wordt gesloopt. Dit is het deel dat aan vervanging toe is en geen monumentenstatus heeft. Hiervoor komt, in de vorm van een halve boog, een nieuw gebouw terug dat wordt verbonden met het bestaande boogvormige monumentale hoofdgebouw. Daar waar de twee bogen elkaar raken komt de entree en een gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast komt er een zogenaamd satellietgebouw waar een deel van de bewoners zal komen te wonen. Het oude ‘sanatoriumdeel, met monumentenstatus, blijft in tact. In totaal biedt de nieuwbouw aan 110 bewoners huisvesting.

4
Impressie van toekomstige toegang tot het verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord.

De ruimte tussen de bebouwing wordt veel meer dan in de oude situatie benut. Zo komt er een beleeftuin op de plaats van het huidige, op termijn te slopen, verpleeghuisgebouw. Grenzend aan de kapel, wordt een beweegplein aangelegd dat als een dorpsplein ontworpen wordt. Op het terrein ontstaan zo verschillende veilige wandelpaden voor bewoners. De doordachte combinatie van de nieuwbouw met de verschillende buitenruimten maakt dat er veel sociale en beweegmogelijkheden voor cliënten en mantelzorgers zijn. De nieuwbouw wordt zorgvuldig geintegreerd in de sfeer en het uiterlijk van het klassieke landgoed, dat gerangschikt is en blijft in de natuurschoonwet (NSW). De ontwerpers zijn mede hiervoor in de geschiedenis van het landgoed gedoken.

04 R:A6522_VOTEKENINGA652_VO_901basedrawing Model (1)

Impressie van bovenaanzicht nieuwbouw en bestaande bouw