Kwaliteitzelfportret

Het kwaliteitzelfportret van Zinzia is opgesteld onder de regie van professionals en cliëntvertegenwoordigers. In de vijf bijeenkomsten zijn we samen op expeditie gegaan, op zoek naar die andere manier van kijken naar kwaliteit.

Beeld, geluid en verhalen spelen in ons kwaliteitzelfportret een belangrijke zo niet krachtiger rol dan beleidsstukken en meetresultaten. In lijn met de meervoudigheid van kwaliteit (tellen en vertellen), is het portret multimediaal van vorm en om die reden volledig digitaal ingericht. Het kan niet in zijn geheel als schriftelijk document gebruikt worden.

De opbouw van het portret is niet lineair, maar vormt door allerlei onderlinge verwijzingen en linken een samenhangend geheel.

Klik hier voor de meest recente versie van het Kwaliteitzelfportret 2016-2.

Eerdere versies zijn ook nog steeds te bekijken:
Kwaliteitzelfportet 2016-1
Kwaliteitzelfportret 2.2
Kwaliteitzelfportret 1.1