Nieuwbouw PG ONO

Updates:

 

Groen licht voor nieuwbouw verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord

Zinzia bereidt nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau’s Oord voor. De voorbereidingen starten in 2018 en zullen naar verwachting in 2020 afgerond zijn.

Waarom nieuwbouw?
Nieuwbouw is noodzakelijk nu het huidige gebouw, dat in de jaren negentig gebouwd werd onder inmiddels opgeheven bouweisen, op langere termijn niet meer voldoet qua inrichting en gebruik. De wensen van kwetsbare bewoners met (een ernstige vorm van) dementie en hun mantelzorgers zijn over de jaren heen veranderd. Het ontwerp dat het bekende bureau Mecanoo architecten gemaakt heeft sluit aan op de nieuwe tijdgeest en behoeften van de dementerende ouderen. Vanwege het bijzondere landgoed en de bosrijke omgeving van Oranje Nassau’s Oord is zorgvuldig gezocht naar de verbinding tussen oud en nieuw. Het ontwerp toont een harmonieus geheel van nieuwbouw in combinatie met het huidige monumentale hoofdgebouw en het glooiende landgoed.

Betrekken van gebruikers en omgeving
Nu de financiering definitief is neemt Zinzia de stap om de nieuwbouwplannen wereldkundig te maken en te presenteren aan betrokkenen. Eerder al  lichtte Mecanoo architecten het ontwerp toe aan cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Gedurende het ontwerptraject is de functionaliteit van het gebouw doorlopend getoetst bij de eindgebruikers en is er een proefopstelling van een bewonerskamer gebouwd. Door de reacties van medewerkers, vrijwilligers en cliënten hierop te benutten, sluit de nieuwbouw straks goed aan op de praktijk.

30404
06

Artistieke impressie van de nieuwbouw in vorm van de halve boog.

Afstemming
Het ontwerp en traject is op verschillende momenten afgestemd met de gemeenten Wageningen en de Provincie Gelderland. Bewoners kunnen tijdens de bouw in het huidige gebouw van Oranje Nassau’s Oord blijven wonen totdat de nieuwe huisvesting in gebruik genomen kan worden eind 2019. Een verhuizing en tijdelijk verblijf elders is daarmee voor hen niet aan de orde.

Toelichting op de nieuwbouw
Het huidige gebouw, waar cliënten met de ziekte dementie wonen, wordt gesloopt. Dit is het deel dat aan vervanging toe is en geen monumentenstatus heeft. Hiervoor komt, in de vorm van een halve boog, een nieuw gebouw terug dat wordt verbonden met het bestaande boogvormige monumentale hoofdgebouw. Daar waar de twee bogen elkaar raken komt de entree en een gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast komt er een zogenaamd satellietgebouw waar een deel van de bewoners zal komen te wonen. Het oude ‘sanatoriumdeel, met monumentenstatus, blijft in tact. In totaal biedt de nieuwbouw aan 110 bewoners huisvesting.

4
Impressie van toekomstige toegang tot het verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord.

De ruimte tussen de bebouwing wordt veel meer dan in de oude situatie benut. Zo komt er een beleeftuin op de plaats van het huidige, op termijn te slopen, verpleeghuisgebouw. Grenzend aan de kapel, wordt een beweegplein aangelegd dat als een dorpsplein ontworpen wordt. Op het terrein ontstaan zo verschillende veilige wandelpaden voor bewoners. De doordachte combinatie van de nieuwbouw met de verschillende buitenruimten maakt dat er veel sociale en beweegmogelijkheden voor cliënten en mantelzorgers zijn. De nieuwbouw wordt zorgvuldig geïntegreerd in de sfeer en het uiterlijk van het klassieke landgoed, dat gerangschikt is en blijft in de natuurschoonwet (NSW). De ontwerpers zijn mede hiervoor in de geschiedenis van het landgoed gedoken.

04 R:A6522_VOTEKENINGA652_VO_901basedrawing Model (1)

Impressie van bovenaanzicht nieuwbouw en bestaande bouw

Lees ook het nieuwsbericht ‘Nieuwbouw Oranje Nassau’s Oord gaat van start’

Globale planning
De bouwperiode is opgeknipt in drie delen. (1) De voorbereiding, (2) bouw nieuwe gebouwen en (3) de sloop en verbouwing van de huidige gebouwen. Naar verwachting is de totale bouwperiode in maart 2020 afgerond. Bekijk hier de werkzaamheden per fase.

Vragen
Heeft u vragen over de nieuwbouw? Neemt u dan contact met ons op via nieuwbouw@zinzia.nl.