Ieders verhaal over verpleeghuiszorg

Op deze pagina leest u enkele ‘verhalen’ die rond het debat over verpleeghuiszorg verschenen zijn.

‘Ouderdom komt met gebreken, zo luidt het spreekwoord. Maar hoe ziet de zorg er dan uit? Soms gaan mensen naar het verpleeghuis wanneer zij zwaardere, complexe zorg nodig hebben. Over het leven van alledag in het verpleeghuis weten we maar weinig, totdat we er mee van doen hebben. Een waardige laatste woonplaats, verbonden met naasten en liefdevolle zorg van professionals en hulp van vrijwilligers is dan de wens. En daar zorgen veel verpleeghuizen voor. De waarheid is ook dat er in het verpleeghuis sprake is van ziekte, dementie en nare, verdrietige situaties die confronterend zijn. Die kant van het de verpleeghuiszorg is relatief onbekend.

Om dat te doorbreken, vindt Zinzia het belangrijk dat de samenleving meer wordt betrokken bij verpleeghuizen en dat verpleeghuizen meer open zijn over wat er binnen de muren gebeurt. Om het gesprek over het ouder worden in een verpleeghuis en de verwachting daarbij te delen. Dit heeft ook een positief effect op de professional die zich dagelijks inzet voor kwetsbare ouderen. Ook een artikel, verhaal of reactie? Graag ontvangen wij uw bijdrage; communicatie@zinzia.nl

NRC: ZONDER GEHEUGEN DE WIJDE WERELD IN

Wie dement is en naar een verpleeghuis gaat, komt meestal achter slot en grendel. Een aantal verpleeghuizen probeert de weg naar buiten weer te openen. „Ik ben de enige van het zootje die dit mag.” Lees meer…

HOOGLERAREN: ‘SAMENLEVING HEEFT IRREËLE VERWACHTINGEN VAN LAATSTE LEVENSFASE’

De échte problemen van de langdurige zorg
Nee, het is geen kommer
 en kwel in de Nederlandse verpleeghuizen. Dat beeld ontstaat vooral doordat publiek, pers en politiek niet (willen) weten hoe het allerlaatste stukje van een mensenleven eruit kan zien. Dat zeggen vijf Nederlandse hoogleraren ouderen- geneeskunde. Lees meer…

GERIE DRIESSEN, VOORZITTER CENTRALE CLIENTENRAAD ZINZIA ZORGGROEP

“Is het ook kommer en kwel bij Zinzia? Persoonlijk onderschrijf ik dat niet. Ik word daarbij ondersteund door de ervaringen op de locatie Lingehof, waar ondanks de problemen van de afgelopen jaar de familie van de bewoners reageerden met de woorden het is goed, maar het kan altijd beter. Daarom ondersteunen de cliëntenraden actief de projecten Presentie en Informele Zorg, die deel uitmaken van Zinzia’s route naar zeer goede zorg. Lees meer…

HOE OUDEREN NOG KUNNEN GEVEN (EN VERZORGENDEN KUNNEN ONTVANGEN)

Lichtjes in de ogen van je client
De balans van ontvangen en geven slaat voor zorgbehoeftige ouderen door naar ontvangen. Dat eenrichtingsverkeer is jammer, want ouderen hebben nog genoeg te geven. Ze verlangen ernaar om van betekenis te zijn. Margriet Sprong deed hier onderzoek naar en schreef er een boek over: Ouderen doen ertoe. Met haar collega’s van Riederborgh geeft ze praktische handvatten om tweerichtingsverkeer op gang te brengen. IRENE MULLER-SCHOOF Lees meer…

OUDEREN (G)EEN PROBLEEM. VERBORGEN AGRESSIE

Anne van der Zon is 27 jaar en in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Haar vier weekboeken gaan over haar drijfveren om als jonge dokter te zorgen voor mensen met dementie en de dilemma’s die zij hierbij tegenkomt (annevanderzon@hotmail.com). Lees meer…

AFSCHEID VAN AFVINKLIJSTJES IN VERPLEEGHUISZORG

Karin Lieber en Anneke Augustinius in gesprek- ZN Dialoog
De Kamerbrief Waardigheid en trots van staatssecretaris Martin van Rijn schetst heel duidelijk de weg die moet worden bewandeld om te komen tot kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. Het inkoopkader van Zorgverzekeraars Nederland schetst de contouren voor de praktische invulling hiervan in de dialoog tussen zorgkantoor en individuele zorgaanbieder. Lees meer…