Kwaliteitzelfportret

Het kwaliteitzelfportret van Zinzia is opgesteld onder de regie van professionals en cliëntvertegenwoordigers. In de vijf bijeenkomsten zijn we samen op expeditie gegaan, op zoek naar die andere manier van kijken naar kwaliteit.

Beeld, geluid en verhalen spelen in ons kwaliteitzelfportret een belangrijke zo niet krachtiger rol dan beleidsstukken en meetresultaten. In lijn met de meervoudigheid van kwaliteit (tellen en vertellen), is het portret multimediaal van vorm en om die reden volledig digitaal ingericht. Het kan niet in zijn geheel als schriftelijk document gebruikt worden.

De opbouw van het portret is niet lineair, maar vormt door allerlei onderlinge verwijzingen en linken een samenhangend geheel.

Klik hier voor de meest recente versie van het Kwaliteitzelfportret 2017.

Personeelssamenstelling
De professionals van Zinzia bieden dagelijks goede en liefdevolle zorg aan onze kwetsbare ouderen. De vragen en behoeftes van onze cliënten kunnen hierbij van dag tot dag verschillen. De personeelssamenstelling van een woning is daarom ook geen statisch geheel. Een adequaat personeelsbestand, waarbij de beschikbare zorgverleners over de juiste competenties beschikken is dan ook noodzakelijk. Zinzia is transparant over deze personeelssamenstelling en geeft iedere die dat wil inzicht. In het kwaliteitsplan kunt u onder andere de personeelssamenstelling per doelgroep lezen. Klik hier voor het Kwaliteitsplan 2018.

Eerdere versies zijn ook nog steeds te bekijken:
Kwaliteitszelfportret 2017-1
Kwaliteitzelfportret 2016-2
Kwaliteitzelfportet 2016-1

Kwaliteitzelfportret 2.2
Kwaliteitzelfportret 1.1