Kwaliteitzelfportret

Met het zelfportret biedt Zinzia een kijkje in de keuken om te zien hoe de dagelijkse werkelijkheid er bij Zinzia uit ziet. Zinzia wil hiermee transparant zijn en het hele verhaal zichtbaar maken.

Het portret bevat informatie over de dingen die we doen, die dingen die misschien nog niet zo goed gaan en onze plannen. het bevat feiten en cijfers, maar bovenal de verhalen van de cliënten en medewerkers. Beeld, geluid en verhalen spelen in ons kwaliteitzelfportret een belangrijke zo niet krachtiger rol dan beleidsstukken en meetresultaten. In lijn met de meervoudigheid van kwaliteit (tellen en vertellen), is het portret multimediaal van vorm en om die reden volledig digitaal ingericht. Het kan niet in zijn geheel als schriftelijk document gebruikt worden. De opbouw van het portret is niet lineair, maar vormt door allerlei onderlinge verwijzingen en linken een samenhangend geheel.

Kwaliteitskader, kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag
Vanaf begin 2017 is voor de Wet langdurige zorg (Wlz) het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in werking getreden en is iedere verpleeghuisorganisatie verplicht om een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag openbaar te maken. Zinzia heeft ervoor gekozen om het reguliere jaarplan samen te voegen met het kwaliteitsplan. Hetzelfde geldt voor het jaarverslag en kwaliteitsverslag. Dit levert minder administratieve last op en geeft een integraal beeld van de stand van zaken bij Zinzia. Naar aanleiding van het jaarplan en – verslag wordt het zelfportret bijgewerkt.

Klik hier voor het Kwaliteitsplan 2019

Klik hier voor het Kwaliteitsjaarverslag 2018

 

Klik hier voor de meest recente versie van het Kwaliteitzelfportret 2017.