Cliëntenraad Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof

Wij sluiten aan bij wat onze cliënten belangrijk vinden. Bij wat voor hen het leven waard maakt. Daarom heeft iedere locatie van Zinzia een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners van de locaties. Ze denken mee over de ondersteuning en over andere onderwerpen die spelen voor de bewoners. Voor Zinzia als geheel is er ook een centrale cliëntenraad (CCR).

Lokale cliëntenraden
De lokale cliëntenraden kunnen de regiomanagers van de locaties gevraagd en ongevraagd advies geven. Het gaat dan altijd om algemene zaken, zoals de kwaliteit van de zorg en de manier waarop de dagen worden doorgebracht.

Bekijk hier de folder van de cliëntenraad van Oranje Nassau’s Oord & De Rijnhof.

De cliëntenraad van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof bestaat uit:

 • Cees Kroon (voorzitter): Puntbosch, Sterrenbosch en De Rijnhof;
 • Riek Jansen-van Roest (secretaris): Dagcentrum Het Reeënbosch, Koningsbosch, Huchtbosch;
 • Riet Stoop-Monshouwer: De Rijnhof;
 • Hans Klinkenberg: communicatie en welzijn;
 • Gerrit Welink: Heukelom, Het Broek, Dorschkamp, De Harten, Groenendaal, Oostereng, Wijstee, Tiendekamp;
 • Riëtte van de Kraats: Amaliahof, Julianahof, Wilhelminahof;
 • Marian van Swinderen: Grunsfoort, Laankamp, De Looyen, Keijenberg, Domeinbosch, Prinsenbosch;
 • Kees van der Meiden (communicatie):  Grunsfoort, Laankamp, De Looyen, Keijenberg, Domeinbosch, Prinsenbosch.
 • Wim van Vuure (aspirant lid)
 • Cornelie Brits-Michels (aspirant lid)

Jaarverslag Cliëntenraad De Rijnhof en Oranje Nassau’s Oord 2020

Centrale cliëntenraad
De CCR bestaat meestal uit 6 leden. Zij vertegenwoordigen de lokale raden. De CCR praat mee met de bestuurder over zaken die Zinziabreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Zinzia.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

 • De heer J. (Joop) Lentjes  en mevrouw M. (Marjo) Lagewaard- CR de Lingehof
 • Mevrouw H. (Riek) Jansen-van Roest – CR Oranje Nassau’s Oord en de Rijnhof
 • De heer C. (Cees) Kroon – CR Oranje Nassau’s Oord en de Rijnhof
 • De heer P. (Piet) Snippe- CR Rumah Kita
 • De heer M. (Max) Delmaar – CR Rumah Kita

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via 088 311 42 00.

Individuele klachten
De cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Daarvoor heeft Zinzia een aparte klachtenregeling opgesteld. Klik hier voor de klachtenregelingen.