Cliëntenraad Rumah Kita

Wij sluiten aan bij wat onze klanten belangrijk vinden. Bij wat voor hen het leven waard maakt. Daarom heeft iedere locatie van Zinzia een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners van de locaties. Ze denken mee over de ondersteuning en over andere onderwerpen die spelen voor de bewoners. Voor Zinzia als geheel is er ook een centrale cliëntenraad (CCR).

Lokale cliëntenraden
De lokale cliëntenraden kunnen de regiomanagers van de locaties gevraagd en ongevraagd advies geven. Het gaat dan altijd om algemene zaken, zoals de kwaliteit van de zorg en de manier waarop de dagen worden doorgebracht.

 • De heer Max Delmaar – Kleinschalig wonen 3 en 5
 • De heer Ferry Jarman – Lotus 2 a.i.
 • Mevrouw Trudy van der Brugh – Kleinschalig wonen
 • De heer Rein Sohilait – Kleinschalig wonen
 • De heer Wim Geeratz – Lotus 3
 • De heer Dirk Knoester – Kleinschalig wonen
 • De heer Piet Snippe – Lotus 4
 • Mevrouw Steffie van Kaauwen – Lotus 1

Heeft u vragen, dan kunt u de cliëntenraad mailen via: cliëntenraad.RK@zinzia.nl.

Klik hier voor de folder van de cliëntenraad Rumah Kita de contactkaart cliëntenraad Rumah Kita of het Jaarverslag 2018.

Centrale cliëntenraad
De CCR bestaat meestal uit 6 leden. Zij vertegenwoordigen de lokale raden. De CCR praat mee met de bestuurder over zaken die Zinziabreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Zinzia.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

 • De heer J. (Joop) Lentjes en mevrouw M. (Marjo) Lagewaard – CR de Lingehof
 • Mevrouw H. (Riek) Jansen-van Roest – CR Oranje Nassau’s Oord en de Rijnhof
 • De heer C. (Cees) Kroon – CR Oranje Nassau’s Oord en de Rijnhof
 • De heer P. (Piet) Snippe- CR Rumah Kita
 • De heer M. (Max) Delmaar – CR Rumah Kita

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via 0317 364 202.

Individuele klachten
De cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Daarvoor heeft Zinzia een aparte klachtenregeling opgesteld. Klik hier voor de klachtenregelingen.