Vrienden van Rumah Kita

Stichting Vrienden van Rumah Kita heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan het collectieve welbevinden van de bewoners van Rumah Kita.

De Stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, alsook door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die in voorkomende gevallen niet vanuit de organisatie van het huis zelf kunnen worden bekostigd. Voorbeelden van zulke financiële bijdragen zijn de installatie van een groot biljart met toebehoren, de aanschaf van pergola’s op de binnenplaats van het huis, nieuwe luidsprekers voor de muziekband van het huis en dergelijke.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit donaties, subsidies en verkrijgingen krachtens erfstelling of legaat. Door de officiële erkenning als een algemeen nut beogende instelling heeft de Stichting een ANBI status. Dit betekent dat zij door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, maar ook dat giften aan de Stichting in aanmerking komen voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

Om nog meer te kunnen doen voor onze bewoners zoeken de vrienden nog meer vrienden, die Rumah Kita een warm hart toedragen. En, die willen bijdragen in de lndisch-Molukse cultuur van ons huis. Als u wilt bijdragen, dan sturen wij u via e-mail het huisblad Soeara Kita, om u op de hoogte te houden van maandelijkse activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Rumah Kita. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via vriendenvanrumahkita@gmail.com.

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden: mevrouw Th. Melger (voorzitter), de heer M. Delmaar (penningmeester), de heer D. Hille Ris Lambers (secretaris). De overige bestuursleden zijn: de heer E. Droop, de heer R. Jordaan en mevrouw I. Netscher. De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding verricht.

Contact: secretaris de heer Derk Hille Ris Lambers, bereikbaar via e-mailadres: vriendenvanrumahkita@gmail.com

Fiscaal nummer: 8161.16.520