Vrienden van Rumah Kita

Stichting Vrienden van Rumah Kita heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan het collectieve welbevinden van de bewoners van Rumah Kita.

De Stichting tracht haar doelstelling ondermeer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, alsook door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die in voorkomende gevallen niet vanuit de organisatie van het huis zelf kunnen worden bekostigd. Voorbeelden van zulke financiële bijdragen zijn de installatie van een groot biljart met toebehoren, de aanschaf van pergola’s op de binnenplaats van het huis, nieuwe luidsprekers voor de muziekband van het huis, e.d.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit donaties, subsidies en verkrijgingen krachtens erfstelling of legaat. Door de officiële erkenning als een algemeen nut beogende instelling heeft de Stichting een ANBI status. Dit betekent dat zij door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, maar ook dat giften aan de Stichting in aanmerking komen voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden: mevrouw Th. Melger (voorzitter), de heer M. Delmaar (penningmeester), de heer D. Hille Ris Lambers (secretaris). De overige bestuursleden zijn: de heer E. Droop, de heer R. Jordaan en mevrouw I. Netscher. De leden verrichten hun bestuurswerkzaamheden om niet.

Contact: secretaris de heer Derk Hille Ris Lambers, bereikbaar via e-mailadres: vriendenvanrumahkita@gmail.com

Fiscaal nummer: 8161.16.520