Dans je mee? Op dinsdag 17 januari zijn er vele dansjes gemaakt door de bewoners met dementie en hun familie. De eerste dansmiddag op het Emmaplein was direct een succes met een levendige, gezellige dansvloer. Aanleiding hiertoe was het initiatief van een dochter van één van de bewoonsters. Als begeleider van een dansgroep wilde ze graag voor deze groep bewoners iets doen met dans. Samen met enkele enthousiaste activiteitenbegeleiders is dit opgepakt. En een playlist met bekende nummers was snel opgesteld.

Op Facebook kunt u meegenieten van het muzikale effect dat de dansmiddag op de bewoners, familie en ook medewerkers heeft. Muziek bracht zichtbaar blijdschap op de gezichten, er werd gelachen en het bracht weer oude herinneringen boven. Zo vertelde een mevrouw dat haar echtgenoot die in het verpleeghuis woont haar weer had herkend tijdens het dansen. De levende muziek brengt niet alleen een gezellige sfeer. Zinzia Zorggroep, waar Oranje Nassau’s Oord een onderdeel van is, ziet muziek als belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg in de verpleeghuiszorg. Muziek is één van de dingen die het langst bewaard blijft in de hersenen en brengt vaak herinneringen boven bij kwetsbare ouderen. Fijn dan ook dat zeker 20 bewoners en familie gehoor gaven aan de oproep om op deze eerste dansmiddag mee te dansen. Vooraf dacht men eens per twee weken een dansmiddag te organiseren, maar door het succes krijgt de dansmiddag op dinsdag een wekelijks vervolg.

Wilt u meer weten over wat muziek voor kwetsbare ouderen bij Zinzia doet? Leest u dan het artikel Muziek als dagelijks ‘instrument’ in verpleeghuiszorg.