Landgoed Oranje Nassau’s Oord, onderdeel van Zinzia Zorggoep, is in juli gestart met de herinrichting van het Renkums Beekdal. Doel is om dit gebied terug te brengen in natuurlijke staat. Deze herinrichting is onderdeel van overheidsdoelen en gaat in samenwerking met de andere eigenaren van het Renkums Beekdal.

Werkzaamheden
De werkzaamheden om het Renkums Beekdal terug te brengen in natuurlijke staat worden gefaseerd uitgevoerd. De laatste fase van de herinrichting is gestart op Landgoed Oranje Nassau’s Oord. Tijdens de werkzaamheden worden ongewenste planten verwijderd, sloten opgehoogd en plantenmateriaal van gewenste planten verspreid. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de tweede helft van oktober afgerond, waarna de natuur zich verder zal ontwikkelen met gewenste flora en fauna. Door de herinrichting van dit laatste deel van het Renkums Beekdal, is straks de verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden gerealiseerd.

Waarom herinrichting
De eigenaren van het Renkums Beekdal sluiten graag aan bij de doelen die de overheden hebben gesteld voor dit gebied. Doel is om verschillende natuurgebieden te verbinden en weer aan te sluiten op de Veluwe. Door de herinrichting wordt het Beekdal een nog mooier gebied dat de natuur van de Veluwe en de uiterwaarden met elkaar verbindt. Een gebied waar bijzondere planten en dieren zich thuis voelen, waar de recreant kan genieten van het bijzondere beeklandschap, terwijl de rust, de bijzondere cultuur en de eigenheid van de gebieden behouden blijft. Het zorgt voor een betere waterhuishouding en het realiseert natuurlijke verbindingswegen voor dieren tussen verschillende natuurgebieden.