Hoe halen we buiten naar binnen en benutten we kansen van binnen naar buiten? Drie medewerksters van verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord, onderdeel van Zinzia Zorggroep, zijn een paar weken geleden gestart met het project Binnenstebuiten. Een project waarbij de uitwisseling tussen ‘binnen en buiten’ wordt gestimuleerd. Hiervoor leggen ze contacten met onder andere buurtbewoners, vrijwilligers, plaatselijke ondernemers en verenigingen om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het doel is vergroten van welzijn van onze bewoners op Oranje Nassau’s Oord door mogelijkheden te creëren voor ontmoeting tussen mensen van binnen en buiten het verpleeghuis. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ondersteunen en versterken. En het geeft extra kleur aan het leven van onze bewoners. Dit vanuit de visie om liefdevolle en persoonsgerichte zorg te bieden voor kwetsbare ouderen.

De medewerksters gaan op pad in de gemeente Renkum en Wageningen, leggen contacten en maken gebruik van hun plaatselijke netwerk. De eerste stap is de afstand tussen het verpleeghuis en de wereld daaromheen verkleinen. Laagdrempelig bij elkaar op de koffie komen en uitwisselen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Successen delen we graag
Ondertussen zijn de eerste successen geboekt. Zinzia heeft bedden uitgeleend aan de Rooms Katholieke kerk in Renkum ten behoeve van de Mariabedevaart. De wederdienst van de kerk is een optreden voor de bewoners van Oranje Nassau’s Oord. Daarnaast gaat de plaatselijke biljartclub uit Renkum zich vestigen in het verpleeghuis, zodat zij hier wekelijks kunnen biljarten onder toeziend oog van onze bewoners. Ook zijn er inmiddels een aantal muziekverenigingen en theaterverenigingen die repeteren in het verpleeghuis en in ruil daarvoor activiteiten voor en met bewoners organiseren. Trots zijn wij op deze resultaten en de fijne samenwerking met ons “buren”!

De droom van het kernteam is het creëren van een bruisend hart binnen Oranje Nassau’s Oord. Een plek creëren waar mensen vanuit de buurt en bewoners samen activiteiten ondernemen en elkaar optimaal kunnen ondersteunen. En dit alles ondersteund door een groot netwerk van actieve vrijwilligers vanuit de omgeving.

Een droom komt dichterbij als je hem met anderen deelt…

Bent u iemand of kent u iemand die graag wil deelnemen aan dit prachtige initiatief? U kunt hiervoor contact opnemen met Marjolein Vermeij, m.vermeij@zinzia.nl of Berte Stunnenberg, b.stunnenberg@zinzia.nl.