Klik hier voor het filmpje van het Art impression schetsontwerp!

Zinzia verbindt oud en nieuw en zet in op maximale woonbeleving dementerende ouderen.

Zinzia Zorggroep bereidt nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau’s Oord voor. Het huidige gebouw, dat in de jaren negentig gebouwd werd onder inmiddels opgeheven bouweisen, voldoet qua inrichting en functionaliteit op langere termijn niet meer. De wensen van kwetsbare bewoners met (een ernstige vorm van) dementie en hun mantelzorgers zijn over de jaren heen veranderd. ‘Het schetsontwerp dat er nu ligt sluit daar goed op aan. Het past bij onze belofte om mensen een leven met kleur en goede en liefdevolle zorg te kunnen blijven bieden’, aldus Karin Lieber, bestuurder Zinzia. Het gerenommeerde bureau Mecanoo architecten heeft het nieuwe ontwerp gemaakt. Het vormt een harmonieus geheel met het bijzondere landgoed als bosrijke omgeving, de glooiing van het landgoed en de huidige bebouwing.

Meerwaarde nieuwbouw
De nieuwbouw, in de vorm van een halve boog, wordt verbonden met het boogvormige bestaande gebouw. In samenhang met de nieuwbouw komt er een zogenaamd satellietgebouw waar een deel van de bewoners zal wonen. Verder komt er een beleeftuin in de plaats van het huidige, op termijn te slopen, gebouw. Grenzend aan de kapel, wordt een beweegplein aangelegd dat als een soort dorpsplein ontworpen wordt. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van het bestaande Oranje Nassau’s Oord. De nieuwbouw kent minder belemmeringen en dit maakt dat er veel sociale en beweegmogelijkheden zijn. Belangrijkste resultaat is dat de nieuwbouw beter inspeelt op zorgvragen en behoeften van de dementerende ouderen.

Vanzelfsprekend wordt de bestaande omgeving, het landgoed, erbij betrokken. Zo wordt het klassieke landgoed, dat gerangschikt is en blijft in de natuurschoonwet (NSW), in sfeer en uiterlijk verwerkt in het ontwerp. De ontwerpers zijn mede hiervoor in de geschiedenis van het landgoed gedoken. De glooiende omgeving van het landgoed gaat straks op in de nieuwbouw. En wordt in alles oud en nieuw samengebracht.

Verloop van de nieuwbouw
Het schetsontwerp is klaar en nu wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de definitieve ontwerpen. De cliëntenraad en medewerkers kijken samen met onder meer architecten en landschapsarchitecten van Mecanoo naar maximale mogelijkheden voor de toekomstige bewoners.

Het ontwerp wordt op verschillende momenten afgestemd met de gemeenten Wageningen, Renkum en de Provincie Gelderland. De fase van bestemmingsplan, omgevingsvergunning en financiering volgt nu. Als alles volgens plan verloopt kan begin 2017 gestart worden met de nieuwbouw.  Bewoners kunnen tijdens de bouw in het huidige gebouw van Oranje Nassau’s Oord blijven wonen totdat de nieuwe huisvesting klaar is. Een verhuizing en tijdelijk verblijf elders is daarmee voor hen niet aan de orde.

Persbericht: Gemeente verleent medewerking aan nieuwbouwplannen ONO

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dagmar Kooi, communicatiemedewerker Zinzia Zorggroep: d.kooi@zinzia.nl of 0317 – 364 291