Vanaf 13 september starten we weer met de cursus ‘Zorg om dementie’.  Dementie roept veel vragen op. Vragen over de oorzaak, het verloop van de ziekte en het veranderde gedrag. Maar ook vragen over het omgaan met een dementerende, zoals: moet ik hem/haar corrige ren of moet ik juist met hem/haar meepraten? Voorlichting, informatie, praktische adviezen en hulp bij de emotionele verwerking is noodzakelijk om de zorg voor een dementerende vol te houden. Om deze vragen te beantwoorden, is de cursus ‘Zorg om dementie’ ontwikkeld. In de cursus is vanzelfsprekend ook ruimte gereserveerd voor het delen van ervaringen en het bespreken van gevoelens.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus richt zich op de brede groep van mensen die zorgen voor een dementerende bewoner van Rumah Kita. Dit kan uw partner zijn, uw vader/moeder of een ander familielid. Maar ook buren of vrienden kunnen deelnemen. Wat de cursisten gemeen hebben, is dat zij in hun dagelijkse leven zorgen voor een dementerende. Zinzia wil u met deze cursus begeleiden en ondersteunen in de omgang met de gevolgen van dementie bij uw partner/familielid/vriend.

Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. In de eerste twee bijeenkomsten ligt de nadruk op kennismaken met elkaar, kennis over de ziekte, wat er in de dementerende persoon omgaat en de gevolgen van de ziekte voor het gedrag van de dementerende en zijn/haar omgeving. De derde bijeenkomst staat in het teken van de gevolgen voor familieleden. Wat voor problemen komt u tegen en met welke gevoelens krijgt u te maken. Aandacht is er voor de verwerking. In deze bijeenkomst gaat het ook over zelfzorg. Tijdens de vierde bijeenkomst gaan we met elkaar bespreken hoe het nu verder gaat. Hoe kunt u de behoeften van dementerenden en uw eigen behoeften afstemmen op elkaar en vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u het samen fijn hebt, wanneer u een middag samen doorbrengt. Tevens zal er tijd en ruimte zijn voor evaluatie. Dit is een globale opzet van de cursus. Mochten er vanuit de groep andere vragen of aandachtsgebieden komen dan wordt het programma aangepast.

Datum en tijd
Datum:
13 en 27 september 2018, 11 en 25 oktober 2018
Tijdstip: donderdagavond van 19.30-21.30
Locatie: Rumah Kita, multifunctionele ruimte

De cursus wordt gegeven door Mariette Kroezen, Psycholoog en Sjan van Goor, Maatschappelijk werker van Zinzia

Kosten en aanmelding
Uw bijdrage aan de cursus is € 20,- (incl. de cursusmap en koffie/thee). Te voldoen tijdens de eerste cursusavond. Wanneer u interesse heeft kunt u het aanmeldingsformulier invullen en vóór 3 september 2018 opsturen naar:

Zinzia Zorggroep
t.a.v. Sjan van Goor, Maatschappelijk werk
Antwoordnummer 256
6860 VE RENKUM

Of mailen naar s.vangoor@zinzia.nl.

Het aantal deelnemers per groep is maximaal 12 personen. Plaatsing vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sjan van Goor. U kunt haar bereiken op 0317 – 364 298 / 06 – 228 461 82 of per mail s.vangoor@zinzia.nl.