Verpleeghuis Rumah Kita, onderdeel van Zinzia Zorggroep, krijgt vier sterren van Gastvrijheidzorg met Sterren. Samen met 150 andere zorgaanbieders deed Rumah Kita mee aan de audit van Gastvrijheidzorg met Sterren 2016 en haalde het de vierde ster binnen. Afgelopen jaar werkte het verder aan haar gastvrijheid. Men is ontzettend trots op het behaalde resultaat, dat past bij de wens om aan te sluiten bij de wens van bewoners.

De resultaten, waaronder die van Rumah Kita, zijn terug te vinden in de Gastvrijheidzorg Sterrengids 2016. Rumah Kita krijgt in deze gids de complimenten voor de Oriëntaalse sfeer, vele faciliteiten, eigen tandartsruimte, deskundige cliëntenraad en de samenwerking met de bewoners uit de wijk. De resultaten van de audit zetten aan tot het verder verbeteren van de gastvrijheidzorg binnen Rumah Kita en de andere drie locaties van Zinzia Zorggroep.

Visie op gastvrijheid
Zinzia wil liefdevolle, goede zorg bieden voor haar cliënten en hun naasten. Deze ambitie is verbonden met onze strategie en de koers die we hebben gekozen, aldus Karin Lieber. ‘Op allerlei manieren geeft Zinzia hieraan vorm in de zorg rondom de cliënt, maar ook de leefwereld van de cliënt is hierin belangrijk. En juist dat radicaal mensgericht werken willen we ook in welzijn en gastvrijheid zichtbaar maken vertellen Pieter van der Wal en Wim Huizing van het Facilitair Bedrijf van Zinzia. ‘Vanuit dat inzicht zijn wij over bijvoorbeeld eten en drinken, welzijn en de fysieke inrichting van onze locaties gaan nadenken.’

Wat is Gastvrijheidzorg met sterren?
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in zorginstellingen. De waardering komt tot stand via interne beoordelingen van management, cliënten, medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraad en familieleden. En daarnaast via twee bezoeken door externe auditeurs, waarvan één onaangekondigd bezoek. Gastvrijheidsaspecten die worden beoordeeld zijn onder meer ambiance, bejegening, beleid, eten & drinken, faciliteiten en klantvriendelijkheid.

Alle gegevens uit de Sterrengids worden ook gepubliceerd op www.gastvrijezorg.nl.