Begin dit jaar is er groen licht gegeven voor de nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau’s Oord voor. Nieuwbouw is noodzakelijk nu het huidige gebouw, dat in de jaren negentig gebouwd werd onder inmiddels opgeheven bouweisen, op langere termijn niet meer voldoet qua inrichting en gebruik.

De voorbereidingen van de bouw zijn inmiddels gestart. Zo is het bouwterrein afgezet, is er een tijdelijke parkeerplaats gecreëerd en is er gestart met de sloop van het facilitair deel.

De sloop van het facilitair deel is een belangrijke mijlpaal.  Door de sloop van dit gedeelte komt er letterlijk ruimte voor de nieuwbouw. In dit gebouw zaten facilitaire ruimtes en het restaurant. Om deze mijlpaal symbolisch af te trappen heeft Erik, bewoner van het Emmaplein, geholpen met het slopen van het gebouw. Bewoners, personeel en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd om ook te komen kijken.

Wilt u meer weten over de nieuwbouwperiode? Kijk dan op onze website voor een impressie en een globale planning.

IMG_2931
Bewoner Erik sloopt een kozijn uit het facilitair deel 

 

IMG_2918

Bewoners, personeel en geïnteresseerden zijn aanwezig bij de eerste sloopwerkzaamheden