Het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg stelt sinds januari 2017 harde eisen voor kwaliteitsverbetering. Het vergroten van de rol van zorgprofessionals staat hierin voorop. Zinzia Zorggroep vult dit al twee jaar in met de PAR, de Professionele Adviesraad.

In de ziekenhuiszorg is de VAR of Verpleegkundige Adviesraad een bekend orgaan. Zinzia Zorggroep is de eerste vvt-organisatie met een PAR, een adviesraad waar alle zorgmedewerkers tot kunnen toetreden. Voor bestuurder Karin Lieber ging het balletje rollen tijdens een werkbezoek in de Verenigde Staten. ‘Ik was op bezoek bij een zogenoemd ‘Magnet Hospital’, te weten Stanford Hospital. In Amerika krijgen verpleegkundigen niet meer dan 12 vakantiedagen en minder betaald dan hier, dus vroeg ik een medewerker waarom werken bij zo’n magneetziekenhuis zo populair is. Ik kreeg het antwoord dat ze trots is om het mooiste beroep op aarde uit te oefenen. Wellicht is die trots enigszins in de Amerikaanse cultuur verweven, maar voor mij was het een eyeopener. De kern van kwaliteitsverbetering begint bij beroepstrots en beroepseer. Dus het vergroten van de rol van de zorgprofessionals is de sleutel. Daarom past dit programma ook zo mooi in het kader van Waardigheid en Trots van VWS.’

Beroepscodes
Dankzij een Europese subsidie in het kader van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kon Zinzia in 2015 de PAR starten met de hulp van een externe begeleider. De bedoeling van de PAR is dat professionals veel dichter bij het bestuur komen te staan en gevraagd en ongevraagd adviezen geven en initiatieven starten. PAR-voorzitter en oefentherapeut Kristel Gabriēl noemt een aantal voorbeelden. ‘In het begin was het natuurlijk even zoeken. Niet alleen hoe je met de bestuurder communiceert maar ook hoe je als zorgmedewerkers vanuit verschillende disciplines van elkaar leert. Een voorbeeld is dat we de beroepscodes weer heel scherp in het vizier hebben gezet binnen de organisatie. In die codes staat eigenlijk al wat de essentie is van ieder zorgberoep, maar dat kan in de waan van de dag wel eens naar de achtergrond verdwijnen. Een andere mooie uitkomst vind ik de Management Development Dag waarin de PAR nu standaard meedoet en meedenkt. Zo heb je als medewerker meer medezeggenschap in de ontwikkeling van beleid.’

Gezamenlijke oplossingen
PAR-lid Bianca Gerritsen, specialist Verpleegkundige Ouderenzorg, vindt het prettig dat de barrières tussen verschillende groepen door de PAR geslecht worden. ‘In eerste instantie brachten we ideeën en vragen heel formeel in bij het bestuur. Netjes uitgeprint in een rapport. Tegenwoordig merken we dat we ook heel informeel met plannen kunnen komen. De afstand is minder groot. En dat geldt ook tussen de verschillende zorgmedewerkers onderling. Je krijgt een beter beeld van waar iedereen mee bezig is en dat schept ook begrip. Waar je af en toe dacht “waarom doen ze dat nu zo”, weet je nu vaak wat erachter zit. En heel snel kom je dan gezamenlijk op betere oplossingen die leiden tot betere zorgverlening.’

Bron: Zorgvisie, Wouter van den Elsen