Op 28 januari 2019 start Hans Somer, 54 jaar, als bestuurder bij Zinzia Zorggroep. Na een bestuurlijke interim periode met Daniëlle Santen vervult Hans Somer definitief de vacature die in juni 2018 ontstond na het afscheid van Karin Lieber.  

Hans Somer heeft in zijn loopbaan veel kennis en ervaring opgedaan met verandertrajecten en heeft oog voor dat wat er toe doet in een veranderende organisatiecultuur. Dat heeft hij ondermeer laten zien binnen de Gehandicaptenzorg-organisatie Zozijn, waar hij op dit moment werkt als directeur/plaatsvervangend bestuurder. Zinzia waardeert de ervaring die Hans Somer heeft met zorginhoudelijke en bedrijfsinhoudelijke processen en grote bouwprojecten. Deze waardevolle inbreng en ervaring kan Zinzia op haar route de komende jaren verder versterken. Met zijn inhoudelijk georiënteerde blik en persoonlijke affiniteit met de zware langdurige zorg doelgroep is hij een passende bestuurder voor Zinzia Zorggroep.

Hans Somer vindt het een uitdaging om bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van kwetsbare mensen. Hij wil samen met anderen werken aan een goed resultaat en streeft naar een positief werk- en leefklimaat voor medewerkers en zorgvragers.

Interim bestuurder Daniëlle Santen draagt begin februari haar werkzaamheden over aan Hans Somer.

Namens de Raad van Toezicht

John Nijhuis, voorzitter