Excellente zorg

Wat is excellente zorg? In de eerste plaats zorg die professioneel, deskundig en veilig is. Maar excellente zorg is ook: zorg die verder gaat dan het protocol. Zorg met oog voor de mens achter de ziekte of kwaal. Liefdevolle zorg, vanuit toewijding en betrokkenheid. Dat is de zorg die Zinzia wil bieden.

Excellente zorg staat voor de beste zorg die je kunt krijgen. Welke zorg dat is, hangt helemaal af van de situatie. Wij gaan als gelijkwaardigen het gesprek aan. Verplaatsen ons in onze klanten en sluiten aan bij hun levensverhaal. Want wij geloven dat iedereen graag eigen keuzes maakt. En dat mensen dat kunnen, ook als ze zorg nodig hebben. Daarom gaat onze zorg altijd uit van mogelijkheden, niet van beperkingen.

Blijvend leren
Binnen Zinzia zijn we voortdurend bezig met verbeteren. We willen slim werken. Niet ons ding doen, maar goede resultaten boeken en onze risico’s kennen. Daarom stimuleren we blijvend leren. Werken we samen met vooraanstaande kennisinstituten en universiteiten. En hebben we onze eigen Zinzia Academie opgezet. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en in staat om steeds verder te groeien.