Waardigheid & trots

Zinzia Zorggroep deelnemer in landelijk vernieuwingsprogramma Ruimte voor verpleeghuizen

Erkenning voor Zinzia’s inzet om kwetsbare ouderen in hun eigenheid te zien en relationele zorg te bieden.

Zinzia Zorggroep is blij met haar kwalificatie voor het vernieuwingsprogramma dat door staatssecretaris van Rijn werd uitgezet voor de ouderenzorg. De verpleeghuisgroep met vier locaties was met haar verbetervoorstel sinds 3 juli jl. ‘in de race’ met 175 andere zorgorganisaties. Bij de beoordeling van de voorstellen die moeten laten zien wat er in verpleeghuizen allemaal mogelijk is, was de mening van leden van cliëntenraden en professionals in de zorg doorslaggevend. Zinzia is geselecteerd omdat ze bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, gezien door de ogen van de cliënt. ‘Met ons voorstel laten wij zien dat ons fundamenteel mensgericht werken aan kwaliteit vernieuwend is’, aldus Karin Lieber bestuurder van Zinzia.

Wilt u meer informatie over onze verbeteraanpak? Klik hier!

Zien hoe mensen in elkaar zitten
Doel van het voorstel is het creëren van omstandigheden waarbinnen de cliënt – en niet de organisatie – het middelpunt van het handelen vormt. Afhankelijk worden van verpleeghuiszorg betekent dat veel moet worden losgelaten, onder meer een deel aan zelfstandigheid. Thuis wonen komt op afstand, terwijl de laatste levensfase met al z’n kwetsbaarheid zich opdringt. Dat zijn moeilijke omstandigheden. Zinzia medewerkers zien en voelen deze ervaring iedere dag van dichtbij. Voor ons is een mens veel meer dan een cliënt, aldus Lieber. Daarom willen wij radicaal aansluiten bij en afstemmen op onze cliënt. Sinds 2013 zet Zinzia hierop in. De deelname aan het vernieuwingsprogramma is dan ook een geweldige erkenning voor onze medewerkers die een leven met ‘kleur’ willen bieden. Kleur staat daarbij ook voor de kernwaarden die we tonen in ons werk; Kennis, Liefdevol, Eerlijk, Uniek en Resultaat, aldus de bestuurder.

Resultaat voor de cliënt behalen           
Lieber ziet in de praktijk dat liefdevolle zorg en kwaliteit tot stand komen in de relatie die de cliënt heeft met de professional en mantelzorger. Ook de vrijwilliger speelt daarbij een belangrijke rol. Deze driehoek, door ons de gouden driehoek genoemd, vormt dan ook het hart van onze aanpak. Het beoogde resultaat bij deelname aan het vernieuwingsprogramma moet zijn dat wij daadwerkelijk de cliënt binnen de gouden driehoek die goede en persoonsgerichte zorg geven.

Vanuit haar visie op kwetsbare ouderen wil Zinzia in 2017 excellente zorg bieden en één van de beste zorgaanbieders en werkgevers van Nederland zijn. Een gedurfde ambitie, waar veel voor nodig is, aldus Lieber. De verworven status in het vernieuwingsprogramma verschaft ons de stimulans en het platform om hierin te slagen. Echter niets is ooit klaar, dat realiseren we ons. Daarom is en blijft Zinzia een lerende organisatie die steeds flexibel in wil spelen op de behoefte aan een leven met kleur.