Steun Zinzia

Zinzia heeft een maatschappelijke opdracht. Die vatten wij op als: met excellente zorg bijdragen aan een kleurrijk leven van kwetsbare ouderen. U kunt ons daarbij helpen. Als vrijwilliger en als donateur. Met uw hulp maakt u waardevolle extra’s mogelijk. Wij stellen uw steun zeer op prijs!

Emmafonds
Al sinds 1901 ondersteunt Stichting Emmafonds Oranje Nassau’s Oord. Tegenwoordig maakt de stichting voor heel Zinzia projecten mogelijk. Het Emmafonds heeft bijvoorbeeld rolstoelbussen aan de Lingehof en Rumah Kita geschonken. Daarnaast financiert de stichting scholingsprojecten rondom presentie (persoonlijke zorg met aandacht). Uw gift aan het Emmafonds is belastingvrij. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.emmafonds.nl of bekijk hier de folder.

Directe schenking
Wilt u Zinzia steunen met een directe donatie? Dat kan belastingvrij. U heeft twee mogelijkheden:

  • Wilt u een algemene schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar NL06 ABNA 049 46 165 47 o.v.v. ‘schenking’.
  • Wilt u een specifiek doel binnen Zinzia steunen met een schenking of materiële gift? Dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Raad van Bestuur via secr.rvb@zinzia.nl. Samen met u bekijken we of uw voorstel haalbaar is. Eventueel bespreken we alternatieven. Daarna leggen we duidelijk vast wat er met uw bijdrage gebeurt.

Vrienden van Rumah Kita
Rumah Kita is een uniek verpleeghuis. De cultuurgebonden zorg aan Indische en Molukse ouderen onderscheidt Rumah Kita van andere huizen. De Stichting Vrienden van Rumah Kita maakt daarom allerlei extra’s mogelijk voor het Wageningse verpleeghuis. Zoals een groot biljart, pergola’s op de binnenplaats en nieuwe luidsprekers voor de muziekband. Uw gift is belastingvrij. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Rumah Kita.

Vrijwilligerswerk
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze bewoners? Daar zijn we erg blij mee! Hier vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk bij Zinzia.