Steun Zinzia

Zinzia heeft een maatschappelijke opdracht. Die vatten wij op als: met excellente zorg bijdragen aan een kleurrijk leven van kwetsbare ouderen. U kunt ons daarbij helpen. Als vrijwilliger en als donateur. Met uw hulp maakt u waardevolle extra’s mogelijk. Wij stellen uw steun zeer op prijs!

Emmafonds
Al sinds 1901 ondersteunt Stichting Emmafonds Oranje Nassau’s Oord. Tegenwoordig maakt de stichting voor heel Zinzia projecten mogelijk. Het Emmafonds heeft bijvoorbeeld rolstoelbussen aan de Lingehof en Rumah Kita geschonken. Daarnaast financiert de stichting scholingsprojecten rondom presentie (persoonlijke zorg met aandacht). Uw gift aan het Emmafonds is belastingvrij. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.emmafonds.nl of bekijk hier de folder.

Directe schenking
Wilt u Zinzia steunen met een directe donatie? Dat kan belastingvrij. U heeft twee mogelijkheden:

 • Wilt u een algemene schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken naarZinzia heeft een maatschappelijke opdracht. Die vatten wij op als: met excellente zorg bijdragen aan een kleurrijk leven van kwetsbare ouderen. U kunt ons daarbij helpen. Als vrijwilliger en als donateur. Met uw hulp maakt u waardevolle extra’s mogelijk. Wij stellen uw steun zeer op prijs!

  Emmafonds
  Al sinds 1901 ondersteunt Stichting Emmafonds Oranje Nassau’s Oord. Tegenwoordig maakt de stichting voor heel Zinzia projecten mogelijk. Het Emmafonds heeft bijvoorbeeld rolstoelbussen aan de Lingehof en Rumah Kita geschonken. Daarnaast financiert de stichting scholingsprojecten rondom presentie (persoonlijke zorg met aandacht). Uw gift aan het Emmafonds is belastingvrij. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.emmafonds.nl of bekijk hier de folder.

  Directe schenking
  Wilt u Zinzia steunen met een directe donatie? Dat kan belastingvrij. U heeft twee mogelijkheden:

  • Wilt u een algemene schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar NL 63 INGB 0000 826 296 t.n.v. Zinzia Zorggroep in Wageningen o.v.v. schenking (afdelingsnaam, waarvoor).
  • Wilt u een specifiek doel binnen Zinzia steunen met een schenking of materiële gift? Dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Raad van Bestuur via secr.rvb@zinzia.nl. Samen met u bekijken we of uw voorstel haalbaar is. Eventueel bespreken we alternatieven. Daarna leggen we duidelijk vast wat er met uw bijdrage gebeurt.

  Zinzia Zorggroep heeft de ANBI-status. Klik hier voor ons ANBI-formulier.
  Ook staat Zinzia ingeschreven in het UBO-register.

  Vrienden van Rumah Kita
  Rumah Kita is een uniek verpleeghuis. De cultuurgebonden zorg aan Indische en Molukse ouderen onderscheidt Rumah Kita van andere huizen. De Stichting Vrienden van Rumah Kita maakt daarom allerlei extra’s mogelijk voor het Wageningse verpleeghuis. Zoals een groot biljart, pergola’s op de binnenplaats en nieuwe luidsprekers voor de muziekband. Uw gift is belastingvrij. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Rumah Kita.

  Vrienden van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
  Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord/De Rijnhof (Stichting Vrienden ONO/DRH) wil een bijdrage leveren aan het gezamenlijke welbevinden van de bewoners van deze beide verpleeghuizen.
  De Stichting tracht dat doel te bereiken met het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, en door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die niet vanuit de organisatie van het huis zelf kunnen worden bekostigd. Uw gift is belastingvrij. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof.

  Vrienden van De Lingehof
  De Stichting wil heel veel kunnen doen voor onze bewoners. Daarom zoekt zij zoveel mogelijk vrienden, die willen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van onze verpleeghuizen. Draagt u De Lingehof een warm hart toe en wilt u bijdragen? Dan sturen wij u het huisblad om u op de hoogte te houden van maandelijkse activiteiten en gebeurtenissen in en rondom De Lingehof. Uw gift is belastingvrij. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van De Lingehof.

  Vrijwilligerswerk
  Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze bewoners? Daar zijn we erg blij mee! Hier vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk bij Zinzia.

 • Wilt u een specifiek doel binnen Zinzia steunen met een schenking of materiële gift? Dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Raad van Bestuur via secr.rvb@zinzia.nl. Samen met u bekijken we of uw voorstel haalbaar is. Eventueel bespreken we alternatieven. Daarna leggen we duidelijk vast wat er met uw bijdrage gebeurt.

Zinzia Zorggroep heeft de ANBI-status. Klik hier voor ons ANBI-formulier.
Ook staat Zinzia ingeschreven in het UBO-register.

Vrienden van Rumah Kita
Rumah Kita is een uniek verpleeghuis. De cultuurgebonden zorg aan Indische en Molukse ouderen onderscheidt Rumah Kita van andere huizen. De Stichting Vrienden van Rumah Kita maakt daarom allerlei extra’s mogelijk voor het Wageningse verpleeghuis. Zoals een groot biljart, pergola’s op de binnenplaats en nieuwe luidsprekers voor de muziekband. Uw gift is belastingvrij. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Rumah Kita.

Vrienden van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord/De Rijnhof (Stichting Vrienden ONO/DRH) wil een bijdrage leveren aan het gezamenlijke welbevinden van de bewoners van deze beide verpleeghuizen.
De Stichting tracht dat doel te bereiken met het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, en door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die niet vanuit de organisatie van het huis zelf kunnen worden bekostigd. Uw gift is belastingvrij. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof.

Vrienden van De Lingehof
De Stichting wil heel veel kunnen doen voor onze bewoners. Daarom zoekt zij zoveel mogelijk vrienden, die willen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van onze verpleeghuizen. Draagt u De Lingehof een warm hart toe en wilt u bijdragen? Dan sturen wij u het huisblad om u op de hoogte te houden van maandelijkse activiteiten en gebeurtenissen in en rondom De Lingehof. Uw gift is belastingvrij. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van De Lingehof.

Vrijwilligerswerk
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze bewoners? Daar zijn we erg blij mee! Hier vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk bij Zinzia.