Ga naar de inhoud

Cliëntinfo

Zorg en ondersteuning op hoog niveau, met de gespecialiseerde deskundigheid van een breed samengesteld team. Dat is de basis van alle diensten die Zinzia Zorggroep aanbiedt.

Aangepast op uw situatie

Of het nu gaat om een langdurig verblijf in één van onze verpleeghuizen, een tijdelijk verblijf op een van onze revalidatieafdelingen of dagbehandeling van één dag per week, in alle gevallen geldt dat we de benodigde zorg en ondersteuning zo goed mogelijk afstemmen op uw situatie. Zo bent u verzekerd van de best mogelijke zorg. Meer cliëntinformatie over een verblijf binnen onze verpleeghuizen vindt u in het document ‘Belangrijke informatie’, dat u hieronder kunt downloaden. Dat geldt ook voor de bijlagen behorende bij dit document. Hierin vindt u onder andere meer informatie over financiële aspecten van de zorg, de eigen bijdrage en de tarieven voor aanvullende diensten.

Wonen met zorg

Kortdurend verblijf en revalidatiezorg

Algemene voorwaarden aanvullende modules

Wachttijden

Per dag en per zorgproduct wisselen de wachttijden. Wilt u meer informatie over de wachttijden? Dan verwijzen wij u graag door naar Zorgbemiddeling. U kunt hen bereiken via telefoon 085 013 27 04 of stuur een mail naar zorgbemiddeling@zinzia.nl. 

Heeft u klachten? 

Zinzia doet er alles aan om het u naar de zin te maken. Bent u niet tevreden dan vindt u hier de klachtenregelingen. 

Cliëntenraad

Hier vindt u informatie over de cliëntenraden van de locaties Oranje Nassau’s Oord en De RijnhofRumah Kita en De Lingehof

Heeft u een extra dienst nodig naast de basiszorg van Zinzia?

U kunt behoefte hebben aan een extra dienst, naast de basiszorg en andere diensten die Zinzia verleent. Deze diensten noemt Zinzia ‘externe services’. Externe services zijn dus geen dienst vanuit Zinzia maar een extra dienst die u zelf regelt en betaalt. Zinzia biedt een overzicht met contactgegevens van verschillende externe services in de regio. De dienstverleners in dit overzicht zijn bekend met de locaties van Zinzia. U kunt zelf een afspraak maken met de contactpersoon van de desbetreffende externe service.

Bekijk overzicht externe services

Aangezien deze externe services geen dienst van Zinzia zijn, is Zinzia geen contactpersoon voor de externe services en niet verantwoordelijk voor prijzen, resultaten of afhandeling van de betaling. Het staat u uiteraard ook vrij om een afspraak te maken met andere dienstverleners dan in dit overzicht.