Ga naar de inhoud

Jaarverslagen

Elk jaar leggen wij in ons jaarverslag uit hoe het afgelopen jaar is verlopen en hoe wij hebben gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit. We laten ook zien hoe we ons geld hebben besteed.

Algemeen nut beogende instelling

Maatschappelijk verslag
Op deze site kunt u het maatschappelijk verslag en de jaarrekening van Zinzia Zorggroep downloaden.

ANBI-status
Zinzia Zorggroep heeft de ANBI-status. Dat staat voor algemeen nu beogende instelling. Een instelling kan deze status alleen hebben als ze zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Ook staat Zinzia ingeschreven in het UBO-register. Dit zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Zinzia.