Ga naar de inhoud

Kwaliteit

Kwaliteit is mensenwerk. Het komt voor een groot en belangrijk deel tot stand tussen mensen. Tussen u als cliënt en de zorgmedewerker. Elke situatie is uniek. Soms ontstaat er spanning tussen dat wat de medewerker vanuit haar vak moet doen en uw specifieke vraag. Het belangrijkste is om hierover met elkaar in gesprek te zijn en te blijven, en steeds te zoeken naar de best passende oplossing.

In ons document ‘Visie op kwaliteit en het kwaliteitssysteem’ staan de visie, het beleid en de werkwijze van ons kwaliteitssysteem verder uitgelegd. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd middels ISO 9001:2015.

Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag

Zinzia vindt het belangrijk dat u zicht heeft op de kwaliteit van onze verpleeghuiszorg. Daarom maken wij jaarlijks een kwaliteitsplan en -jaarverslag. In ons kwaliteitsplan staat beschreven op welke manier wij het komende jaar gaan werken aan het verbeteren van de kwaliteit. In het kwaliteitsjaarverslag verantwoorden wij wat wij afgelopen jaar hebben gedaan.

Complimenten en klachten

Uw mening is belangrijk voor ons. Het helpt ons om onze kwaliteit verder te verbeteren. Daarom vinden wij het fijn als u of uw naaste uw ervaringen met ons deelt. Dat kan via www.zorgkaartnederland.nl. Zoek ‘Zinzia’ en kies de locatie waarvoor uw een waardering zou willen achterlaten. In een oranje balk ziet u de tekst ‘Waarderen’, klik hierop en u hoeft alleen nog maar een reactie te plaatsen. Mocht er onverhoopt iets niet goed zijn gegaan, ook dan horen wij dat ook graag.