Ga naar de inhoud

Cliëntenraad

7.8

Zorgkaart Nederland

Op basis van 425 beoordelingen

Wij sluiten aan bij wat onze cliënten belangrijk vinden. Bij wat voor hen het leven waard maakt. Daarom heeft iedere locatie van Zinzia een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners van de locaties. Ze denken mee over de ondersteuning en over andere onderwerpen die spelen voor de bewoners. Voor Zinzia als geheel is er ook een centrale cliëntenraad (CCR).

Lokale cliëntenraden


De lokale cliëntenraden kunnen de clustermanagers van de locaties gevraagd en ongevraagd advies geven. Het gaat dan altijd om algemene zaken, zoals de kwaliteit van de zorg en de manier waarop de dagen worden doorgebracht.

Neem contact op

De cliëntenraad van Rumah Kita bestaat uit:

 • Geeske Raams – Voorzitter, alle woningen/afdelingen Rumah Kita, facilitair/gebouw, menucommissie, muziekcafé, cultuur/Pasar Malam, secretaris CCR Zinzia, lid cliëntpanel UKON, meedenken over WMO/Zorg bij Gemeente Wageningen.
 • Wim Geeratz – Secretaris, communicatie, huisblad Soeara Kita, automatisering.
 • Trudy van der Brugh – KSW (Heliconia en Wallisii), menucommissie, muziekcafé.
 • Iete Papilaja – Herdenking, filmplan, Stichting Pelita.
 • Sylvia Elders – Cultuurraad, adviseur.
 • José Witteman – Menucommissie.

Heeft u vragen, dan kunt u de cliëntenraad mailen via: cliëntenraad.RK@zinzia.nl.

Zie ook de folder van de cliëntenraad Rumah Kita en het jaarverslag 2020 van Rumah Kita.

Centrale cliëntenraad (CCR)

De CCR bestaat meestal uit zes leden. Zij vertegenwoordigen de lokale raden. De CCR praat mee met de bestuurder over zaken die Zinzia-breed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Zinzia.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

 • J. (Joop) Lentjes – CR De Lingehof
 • N. (Nous) Matulessy – CR De Lingehof
 • Vacature – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
 • Vacature – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
 • G. (Geeske) Raams – CR Rumah Kita
 • W. (Wim) Geerartz – CR Rumah Kita

Neem contact op

Individuele klachten

De cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Daarvoor heeft Zinzia een aparte klachtenregeling opgesteld.

Waar kunnen we u mee helpen?

Ik wil kennismaken

Ik wil mijzelf inschrijven

Veelgestelde vragen