Ga naar de inhoud

Dit is wat wij bieden

Ontdek het zorgaanbod van Zinzia

Voor een leven met kleur

Zinzia is er voor alle kwetsbare ouderen die onze deskundigheid, ondersteuning en aandacht nodig hebben. Ons doel is om zorg- en dienstverlening te bieden die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Voor een leven met kleur.

Bijdragen aan welbevinden

Iedereen heeft wensen, waarden en gewoonten. Dat begrijpen we en daardoor willen we hierbij aansluiten en zo een waardevolle bijdrage leveren aan het welbevinden van onze cliënten. Voor onze medewerkers betekent dat: goed kijken en luisteren, verstandig handelen en aansluiten bij dat wat cliënten nodig hebben. Niet blindelings of ondoordacht regels, richtlijnen en protocollen volgen. Oprechte aandacht en erkenning vormen de basisbehoeften voor cliënten. Vanuit die houding kunnen we bijdragen aan gezondheid, welbevinden en geluk, binnen de mogelijkheden die we gezamenlijk hebben.

Informele ondersteuning

Familie, naasten en vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het welbevinden van cliënten. Als u of uw naaste bij Zinzia komt wonen, verwachten we dat iedereen hieraan bijdraagt. We geloven in een gezamenlijke inspanning waarbij zorgen niet alleen de verantwoordelijkheid van zorg- en dienstverleners is. ‘Zorgen voor’ doen we samen. Samen met het netwerk van de bewoner en onze vrijwilligers, informele ondersteuning noemen we dat.

Contact opnemen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de zorg die Zinzia aanbiedt op onze locaties Oranje Nassau’s Oord (ONO), Rumah Kita, De Lingehof en De Rijnhof. Voor meer gedetailleerde informatie over de zorg kunt u terecht op de betreffende pagina. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen.