Ga naar de inhoud

Samenwerking

Alles uit de kast halen om iemand zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat doen wij elke dag opnieuw. En daarvoor werken wij samen met partijen in de regio. Met elkaar bereiken we tenslotte meer dan alleen. Wij zijn blij met onze jarenlange samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers en collega-zorgaanbieders.

Vrijwilligers

Zinzia telt ruim 500 enthousiaste vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van onze bewoners. Bijvoorbeeld door gezellig een kop koffie te komen drinken. Door samen de krant te bespreken, een spelletje te doen, te wandelen of fietsen. Door uitleg te geven over internet of mee te helpen in het Grand Café. Vrijwilligers maken ontzettend veel mogelijk; zij geven de dagen meer kleur.

Informele ondersteuning

Zinzia betrekt altijd familieleden, vrienden en andere bekenden bij de zorg en ondersteuning, informele ondersteuning noemen we dat. Zij kunnen vaak een betekenisvolle rol blijven spelen. Voor de bewoner zijn zij extra vertrouwd, ze kennen zijn levensverhaal. Daarnaast zorgen ze voor steun en gezelligheid. Informele ondersteuners kunnen ook helpen om keuzes te maken als iemand daar zelf minder goed toe in staat is.

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met verschillende partners in de regio. Onze specialisten ouderengeneeskunde hebben bijvoorbeeld intensief contact met huisartsen. Bij revalidatie is nauwe afstemming tussen zorgorganisaties heel belangrijk. Daarom hebben we ons verbonden aan de regionale ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en revalidatiecentrum Groot Klimmendaal. Ook met collega-verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ggz-instellingen hebben we goede contacten. Deze samenwerking verhoogt de kwaliteit van onze zorg.

Lerend netwerk

Samen met zorgorganisaties Liemerije, Vilente, Attent Zorg & Behandeling vormt Zinzia sinds 2016 een lerend netwerk. In dit lerend netwerk wordt op bestuurlijk niveau en het niveau van bedrijfsvoering kennis gedeeld en samengewerkt. De kwaliteitteams hebben elkaar ook gevonden en er worden audits bij elkaar uitgevoerd. Het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg heeft een impuls gegeven aan de lerende netwerken. Als gezamenlijke zorgorganisaties zien we het kwaliteitskader als een aanmoediging om, met nog meer enthousiasme, door te gaan op de ingeslagen weg.

Netwerk Palliatieve Zorg

Zinzia is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en De Liemers en het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei. Een Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) is een langdurig samenwerkingsverband tussen zelfstandige organisaties die actief zijn binnen palliatieve zorg in een specifiek gebied. In Nederland zijn er 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW)

Sinds de start maakt Zinzia deel uit van de regionale Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW). WZW kijkt samen met Zinzia naar het oplossen van (regionale) arbeidsmarktvraagstukken.