Ga naar de inhoud

Ontwikkelingen

Er speelt veel binnen de ouderenzorg. Vraagstukken over de arbeidsmarkt, financiering, technologie en meer volgen elkaar op, ook in de media. Op deze pagina delen we links naar informatie die volgens ons een goed beeld scheppen van de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.

Juli 2024

Zorgvisie: Toekomst gezondheidszorg sterk afhankelijk van ontwikkeling zorgprofessionals

Skipr: Tarieven voor eerstelijnsverblijf flink verhoogd

Skipr: Ruim één op drie zorgorganisaties schrikt van rekening cloud-gebruik

Skipr: Model geeft patiënten met alzheimer inzicht in ziekteverloop

Skipr: IGJ: Langdurige zorg voor ouderen thuis vaak slecht

ActiZ: Nieuwe tarieven kortdurende zorg bieden perspectief voor meer passende zorg

ActiZ: Medewerkers waarderen betrokkenheid bij verandering

Skipr: Afgelopen jaar ruim 1800 landelijke tekorten van medische hulpmiddelen

ActiZ: ‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ opgenomen in Register

Skipr: Twee jaar IZA: als geld niet versnelt

Skipr: Tweede Kamer stemt over Wlz-bezuinigingen in de Voorjaarsnota

Skipr: Zorgpartijen akkoord met Generiek Kompas ouderenzorg

Zorgvisie: Redactioneel: Er is geen weg meer terug

Zorgvisie: Jet Bussemaker: maak stippellijn van Chinese muur tussen cure en palliatieve zorg

Juni 2024

Skipr: Sollicitatiebrief Agema: dit zijn haar vier belangrijkste ambities

Skipr: Agema wil conflicten tussen zorgpartijen oplossen met arbitrage

IVVD: De ongemakkelijke waarheid achter de zorgtransformatie

ActiZ: Vanuit de zorg samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers: wie mag wat doen?

Actiz: ActiZ-voorzitter Westerlaken: ‘De komende generatie ouderen biedt kansen en mogelijkheden voor zorg en ondersteuning’

Zorgvisie: De onverwachte innovaties in de zorg

Skipr: Ziekteverzuim zorg daalt verder, maar nog altijd hoger dan voor pandemie

Skipr: Wereldwijd sprake van Parkinson-epidemie

Skipr: IGJ ziet grote verschillen in toepassen gedwongen zorg

Skipr: Zorg naar PVV in nieuw kabinet

Skipr: Rotterdam gaat 30 miljoen besparen op zorg

Skipr: Oppositie valt nieuwe coalitiepartijen aan op zorgbezuinigingen

Skipr: Nieuw kabinet krijgt één zorgminister minder

Skipr: Medewerkers bedenken 8.000 ideeën tegen administratieve druk

Skipr: Mantelzorger in verpleeghuis zorgt niet voor minder werkdruk

Skipr: Kamer: geen 575 miljoen voor dichten loonkloof zorgpersoneel

Zorgvisie: Chaos in tijden van transformatie – hoe nu verder?

Skipr: Verhuizing naar verpleeghuis blijkt emotioneel en onvoorspelbaar

Skipr: Tussenevaluatie IZA: ‘ravijnjaar’ 2026 nadert te snel

Skipr: Arjan Videler benoemd tot hoogleraar psychotherapie bij ouderen

Skipr: Inspectie overweegt ‘strenger beleid’ bij gesloten afdelingen verpleeghuizen

Skipr: Helder zet bezuinigingen ouderenzorg in de ijskast

Skipr: Helder wil zorgkantoren kans geven om druk op verpleeghuis te verminderen

Skipr: De toekomst is veelkleurig en zo lang mogelijk gezond

KRO-NCRV: ‘Gebrek aan bewegingsvrijheid in verpleeghuis schending mensenrecht’

ActiZ: Westerlaken: ‘steun voor transitie ouderenzorg ontbreekt in Voorjaarsnota’

ActiZ: Nieuwe coalitie zet geschrapte bezuinigingen op verpleeghuiszorg door

ActiZ: Brief aan formateur Van Zwol over bezuinigingen Wlz-zorg ouderen

ActiZ: Er zijn meer studenten voor de zorg nodig

AcitZ: Zorg dat beleid aansluit bij wat in de praktijk haalbaar is

eur.nl: Langer thuis wonen door ouderen vergroot druk op andere zorg

Skipr: Fiscaal kader zzp’ers van de baan

Skipr: Nieuwe coalitie investeert helemaal niet in ouderenzorg

Skipr: Sociale Zaken stelt anti-zzp-wet jaar uit

Zorginstituut Nederland: ‘Meer passende woonzorg vermindert druk op verpleeghuizen’

Mei 2024

Skipr: Harde grens trekken voor recht op verpleeghuisplek is onmogelijk

Skipr: 19.000 extra zorgbanen door verlaging eigen risico

ActiZ: ActiZ mist bredere visie op de zorg voor ouderen en chronisch zieken

Skipr: Geen scherpe keuzes voor houdbaarheid zorg in hoofdlijnenakkoord

Skipr: Zorginstituut vreest juridische claims door nieuwe kwaliteitswet

Skipr: FNV: zonder investeringen zijn ambities hoofdlijnenakkoord gebakken lucht

Skipr: Verpleegkundigen missen duidelijke aanpak problemen

Skipr: Met deze maatregelen wil nieuwe kabinet de zorgsector veranderen

Skipr: IZA bedreigt voorbestaan van bestaande regionale netwerken

Zorgvisie: Laat zij-instromers makkelijker instromen

Skipr: Zorgmedewerker meest van iedereen ontevreden over loon

Skipr: Amsterdam heeft de meeste goedgekeurde IZA-voorstellen

Skipr: Meer zorginstellingen onder verhoogde bewaking waarborgfonds

Hanzeadvocaat: Schijnzelfstandigheid in de zorg, de Belastingdienst gaat nu echt handhaven!

April 2024

Skipr: Bussemaker wil anders naar kwaliteit in zorg kijken

Skipr: VWS kort tientallen miljoenen op subsidie ZonMw

ActiZ: Westerlaken aan formerende partijen: ‘Vergrijzing is geen toekomstbeeld, we staan er midden in’

ActiZ: Demissionair kabinet laat ouderenzorg in grote onzekerheid achter

Skipr: Te vroeg gejuicht: kortingen ouderenzorg gaan toch door

Actiz: Eerste regionale woonvisie getekend door West-Overijssel

Skipr: Onderzoek naar diplomafraude in de zorg breidt zich uit

Skipr: Nieuw ‘kwaliteitskompas’ ouderenzorg zit in laatste fase

Skipr: Zo denken vijftigplussers over zorg in de toekomst

EO.nl: Zorg verzuipt en doet beroep op familie: waar ligt voor mantelzorgers de grens? ‘Het is bijna geen keuze meer’

ActiZ: Terugblik Kamerdebat: VVT onmisbare schakel in keten acute zorg

ActiZ: Anneke Westerlaken roept op tot omkijken naar elkaar

Skipr: Niemand weet of ouderen uit commercieel verpleeghuis vaker naar ziekenhuis gaan

Maart 2024

Skipr: Vergrijzing dendert door terwijl Den Haag vooral met zichzelf bezig is

Skipr: Helder: Onzekerheden geen reden om budget langdurige zorg aan te passen

AD.nl: Kunnen we straks nog naar het verpleeghuis? ‘Nederland staat voor grote omslag’

ActiZ: In gesprek met Xander Koolman: ‘Van een onoplosbaar probleem naar een veerkrachtige samenleving’

Skipr: VWS start landelijke campagne om burgers op vergrijzing voor te bereiden

Skipr: Senioren rekenen te veel op zorg en overheid

Skipr: NZa-budget nu toereikend, maar langdurige zorg moet anders georganiseerd

Actiz: Praat vandaag over morgen als olievlek over Nederland

Zorgvisie: Elimineer in de zorg de vrijblijvendheid rond de veranderopgave

Skipr: Explosieve groei commerciële verpleeghuizen, huisartsen bezorgd

Skipr: Arbeidsmarkttekort in de vvt loopt verder op dan eerst gedacht

Omroep Gelderland: Commerciële verpleeghuizen schieten als paddenstoelen uit de grond

NOS: Nederland stevent af op zorginfarct en regels blokkeren hervormingen

Argos: Is langer thuis wonen wel echt goedkoper?

ActiZ: Nieuw inkoopbeleid leidt tot problemen

ActiZ: ‘Zelfde oorzaak voor zorginfarct en opkomst andere woonzorgvormen’

Skipr: ActiZ: Bijna 30 procent zorgmedewerkers gaat binnen tien jaar met pensioen

Skipr: NZa en Zorginstituut: maak ‘sectoroverstijgende’ prestatie binnen Zorgverzekeringswet

Skipr: VGN doet eigen voorstellen om Wzd aan te passen

Nu.nl: Kwetsbare ouderen dreigen onverantwoordelijk lang thuis te blijven

Februari 2024

NPO: ‘Denken we onszelf ziek?’ Nederlanders werken weinig, toch krijgen we massaal een burn-out

Skipr: ‘De regio als plek voor zorg is nog verre van ontwikkeld’

Skipr: Zorgkantoren falen steeds vaker in nakomen zorgplicht

Skipr: ‘Bijna een kwart van de zorginstellingen verwacht rode cijfers’

Skipr: Nederlanders willen graag mantelzorgen, maar zonder verzorgen

Skipr: Resterende bezuinigingen op langdurige zorg van tafel

Skipr: CIZ, ZiN, NZa en CAK maken werkagenda voor passende langdurige zorg

ActiZ: Politiek, welke richting gaan we op?

Skipr: NZA adviseert nieuwe bekostiging voor tijdelijk verblijf

Skipr: Implementatieplan zorgcoördinatiecentra klaar

Skipr: Groot deel Kamer wil breed onderzoek naar aanhoudende oversterfte

Skipr: Zorg weer bij sectoren met stijgend aantal banen

Skipr: Ouderenzorg heeft wettelijke verankering van lokaal zeggenschap nodig

ActiZ: De toekomst is grijs – laten we er geen donkere toekomst van maken

Noorderzorg: Bezuinigingen ouderenzorg – transitie gaat te snel

LinkedIn: De toekomst van verpleeghuiszorg begint vandaag

Skipr: Alzheimer Nederland, V&VN en Tao of Care starten samenwerking eerstelijns-dementiezorg

ActiZ: Vertel het eerlijke verhaal over de toekomst van de zorg

Nncz.nl: Oproep aan informateur: zorg voor rust in de ouderenzorg

Skipr: Minder ziekmeldingen, maar langdurig verzuim in de zorg stijgt

Skipr: Ouderenzorginstellingen vragen om terugdraaien financiële kortingen

Januari 2024

Skipr: Westerlaken: ‘Politiek moet nu kiezen tussen kwaliteit of toegang’

Skipr: Oproep aan kabinetsformateur: dicht de gezondheidskloof

Skipr: Minister Helder ondertekent IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling

Skipr: Digitalisering kan kwart personeelstekort in de zorg oplossen

ActiZ: Altijd de juiste cliëntinformatie: unieke samenwerking ActiZ en Nuts om gegevensuitwisseling te verbeteren

ActiZ: IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend

ActiZ: ‘Het gaat bij de VWS-begroting van dit jaar ook om de lange termijn’

Skipr: NZa geeft groen licht voor eerste uitkeringen IZA-gelden

Skipr: ‘Mantelzorgverlof slechts deel van oplossing verstoorde werk-privébalans’

Skipr: Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg van start

Skipr: Eén ouderenzorginstelling overwoog personeel te ontslaan

Skipr: BoZ vraagt bij informateur aandacht voor toekomstbestendige zorg

Actiz: ‘Het invliegen van verpleegkundigen en verzorgenden lost problemen niet op’

ActiZ: Actuele prognose arbeidsmarkt: schaarste blijft aanhouden

ActiZ: Generiek Kompas inhoudelijk goed maar nog niet opgenomen in Register

ING op LinkedIn: Hoe financieel gezond is de zorg zelf?

PwC: Personeelstekort grootste uitdaging zorg

Skipr: 40% van de transformatieplannen door snelle toetst

Skipr: Duizenden cliënten van vvt-instellingen dreigen tussen wal en schip te vallen

Skipr: Omroep Max komt met docuserie de toekomst is grijs

Skipr: Voormalig zorgdirecteur bekritiseert sluiting verzorgingshuizen

December 2023

ActiZ: Perspectief op vergrijzing: ActiZ voorzitter blikt terug op 2023 en vooruit naar 2024

AD: Ouderen kiezen vaker voor mooie zorgvilla, maar missen goede zorg als ze achteruitgaan

Seniorenjournaal: Ongemakkelijke keuzes voor de zorg

Skipr: Personeelstekort zorg groeit naar maar liefst 190.000 medewerkers in 2033

Skipr: Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor kwaliteitskompas ouderezorg

DSW: We moeten over naar een nieuwe variant van het verzorgingstehuis

Skipr: Langverwachte visie eerstelijnszorg gereed

Skipr: Praktisch opgeleiden in ze zorg kunnen niet doorgroeien in salaris

Skipr: Salaris zorgmedewerker gaat volgend jaar verder achterop lopen

Skipr: Zorginspectie let komende jaren ook op duurzaamheid

Zorgvisie: Politiek, geef ouderenzorg rust en ruimte

Skipr: Kwart van de grootste zorgsectoren verliesgevend

Skipr: Cliëntenorganisaties halen uit naar VGN na Wzd-besluit

NU.nl: Hertenkampen mogen tóch blijven bestaan

NU.nl: Verpleeghuiszorg door vergrijzing niet houdbaar: ‘Buiten kaders denken’

Actiz: Nieuw Generiek Kompas bevordert open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Skipr: Maak nu keuzes voor de toekomst van de zorg

Zorgvisie: De kaders van het IZA vragen om een andere manier van denken

Actiz: Status wachtlijst verpleeghuizen

Skipr: Irreële politieke beloftes bedreigen solidariteit

Skipr: Verbeteringen bij CAK verlopen aanhoudend traag

Skipr: Ouderenzorg overweegt bodemprocedure na verlies kort geding

Skipr: Ruimt twee miljoen corona-boosterprikken gezet

Trouw: De politiek was oneerlijk over de zorg

November 2023

Skipr: Zoveel mensen wachten op verpleegzorg.

Skipr: PVV en GroenLinks-PvdA grootste partijen betekent meer geld naar de zorg.

Skipr: Kwart zorgpersoneel wordt zzp’er om betere zorg te kunnen geven.

Skipr: Aantal boosterprikken corona loopt op. 

Actiz: Analyse verkiezingsprogramma’s 2023.

Skipr: Westerlaken: Bang dat politici tijdens formatie toch met kaasschaaf over de zorg gaan

Skipr: Een nieuw stelsel is simpel en transparant

Zorgvisie: Er is heel erg veel te doen in de zorg

Zorgvisie: Ouderenzorg is hete aardappel in verkiezingsprogramma’s

De zorg en de Tweede Kamerverkiezingen

Skipr: Een kwestie van kiezen

Actiz: In de media: waarom wordt de zorg vermeden deze verkiezingen?

Nationale Zorggids: Weinig oog voor het maken van belangrijke keuzes in de zorg

NOS: In ouderzorg moeten ‘scherpe keuzes’ worden gemaakt

NOS: verkiezingsthema zorg cruciaal voor de kiezer, gemeden door de politicus

Skipr: GL-PvdA, D66 en SGP willen meer loon voor zorgprofessionals

Skipr: PFZW verhoogt pensioenen met 4,8 procent

Skipr: ‘Politieke partijen falen in oplossen fundamentele problemen in de zorg’

Skipr: Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen stempel op verkiezingen drukken

Skipr: Zorgbranche fel tegen ministerie over wet beperking zzp’ers

Zorgvisie: Worden ouderen wel gezien in verkiezingsprogramma’s?

Actiz: Dag van de Zorg voor Morgen: hét moment voor een goed gesprek over ouder worden.

Actiz: ‘De vergrijzende samenleving vraagt om lef en scherpe keuzes, verkiezingsprogramma’s bieden die niet’.

Actiz: Een Kieskompas speciaal over de zorg.

Actiz: Rechter beoordeelt inkoopbeleid zorgkantoren als rechtmatig.

Actiz: Wat zeggen verkiezingsprogramma’s over ouderenzorg 2023.

Skipr: Ouderenzorg verliest rechtzaak om tarieven.

Skipr: Ouderenzorg zwaar teleurgesteld na uitspraak rechtszaak tarieven.

Skipr: Helder: ‘voldoende ruimte voor ouderenzorg om exploitatie rond te krijgen.’

Skipr: Zorg staat bovenaan verkiezingslijstje kiezer.

Oktober 2023

Zorgvisie: ‘Verantwoording in de zorg is niet meer verantwoord.’

Skipr: Stop op groei zzp’ers komt er niet door in Tweede Kamer.

Skipr: Roep om personeel in de zorg is groter dan ooit.

Skipr: Een of vijf zorgfinancials verwacht bankafspraken te breken.

Actiz: Uitspraak kort geding op 31 oktober, zorgaanbieders versus zorgkantoren.

Skipr: Politiek, zet instroom en behoud zorgprofessionals hoog op de agenda.

Skipr: Zorgverzekeraars: ‘We laten geen enkele Wlz-instelling failliet gaan’.

Skipr: Raad voor Ouderen bekritiseert marktwerking zorg.

Skipr: Vilans: regeldruk vermindert alleen door actie.

Augustus 2023

Uitstroom zorgpersoneel neemt komende jaren alleen maar meer toe

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dinsdag nieuwe cijfers gepubliceerd over de in- en uitstroom van het personeel in de zorg en welzijn. Hieruit blijkt dat de instroom in de zorg nog steeds hoog is, maar de afgelopen periode wel stabiliseert. Volgens ActiZ-woordvoerder Yvonne van Stiphout neemt het aantal uittreders de komende jaren steeds meer toe, doordat 15 procent van de zorgprofessionals in de VVT met pensioen gaat. ‘Deze cijfers zijn nog maar van een begin van een groot arbeidsmarkttekort in de ouderenzorg.’

Klik hier om het artikel van Actiz te lezen.

Zorgkosten stijgen komende jaren drie keer zo hard als economie

De kosten voor de gezondheidszorg stijgen de komende vijf jaar gemiddeld 3,5 procent per jaar, tegenover 1,2 procent voor het bruto binnenlands product (bbp).

Klik hier om het artikel van Skipr te lezen.

Wachtlijst ouderenzorg groeit door haperende bouw’

‘Zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’. Ziedaar de heilige drie-eenheid van de ouderenzorg van morgen. Maar zolang beleidskeuzes uitblijven en de aanpassing van de woningvoorraad stagneert, groeien de wachtlijsten, constateert voorzitter Anneke Westerlaken van ActiZ: “Er wachten nu al 22.000 mensen op een verpleeghuisplek.”

Klik hier om het artikel van Dutch Health Club te lezen.

Paniek in de directiekamers zorginstellingen: geld voor ouderen en gehandicapten raakt op, ‘situatie nijpend’

Paniek in de directiekamers van zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten. Er komen bezuinigingen aan, de coronasteun is weggevallen én tegelijkertijd gaan de salarissen van zorgmedewerkers fors omhoog.

Klik hier om het artikel uit De Gelderlander te lezen.

Juli 2023

Noodmaatregelen bij zorginstellingen in zomervakantie: familie moet extra helpen

Zorginstellingen krijgen de gaten in de roosters deze zomer lang niet altijd gedicht en grijpen naar noodmaatregelen. Mantelzorgers springen extra bij in verpleeghuizen, huisartsenposten sluiten voor een paar weken de deuren en net bevallen vrouwen kunnen alleen in kraamhotels kraamzorg krijgen.

Klik hier om het artikel te lezen op de website van De Stentor.

Cao verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) opengebroken

De huidige cao VVT liep eigenlijk tot eind 2023. Er is echter eind juni een onderhandelingsakkoord bereikt over het openbreken van de cao. Hierdoor kan de cao al eerder aangepast worden en wordt de looptijd verlengd tot eind december 2024. Inmiddels hebben de verschillende achterbannen en vakbonden ingestemd met het onderhandelingsakkoord.

Klik hier om meer te lezen op de website van Actiz, branchevereniging van zorgorganisaties.

Kabinet treedt af – hoe zit het met de ouderenzorg?

ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, schrijft: “ActiZ roept zowel het demissionaire als het volgende kabinet op om de ouderenzorg de grootste prioriteit te maken in hun beleid. De zorg voor ouderen staat zo onder druk, dat stilstand onverantwoord is. De toekomst van ouder worden is volgens ActiZ, net als het klimaat, migratie of woningbouw, een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken dat voor iedere Nederlander, jong en oud, van levensbelang is. De Nederlandse samenleving vergrijst in rap tempo en doet een steeds groter beroep op de zorg terwijl het aantal medewerkers in de zorg niet meegroeit. Er komen een miljoen extra 85+’ers bij en tegelijkertijd gaat een derde van de zorgmedewerkers in de ouderenzorg de komende tien jaar met pensioen. De ouderenzorg raakt vele vraagstukken, zoals wonen, werken, samenwerken en passende zorg. We moeten met elkaar, de politiek en samenleving, blijven investeren in een toekomstbestendige ouderenzorg. En dat vraagt nu om politieke daadkracht en lef.”

Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ, benadrukt dat de zorg voor ouderen de komende jaren prioriteit moet krijgen. Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft neemt toe, terwijl de grenzen van wat geleverd kan worden al voelbaar zijn. Voor cliënten en hun naasten, maar ook voor medewerkers die vaker overvraagd worden en het gevoel hebben dat zij tekort schieten.  ‘De zorg zoals we die zo lang vanzelfsprekend gewend waren, is niet meer houdbaar’, aldus Westerlaken.

Rapport ‘Niets doen is geen optie’

Het rapport ‘Niets doen is geen optie’ is een adviesrapport aan de overheid. Het beschrijft dat de zorg voor ouderen in de komende 15 jaar onbetaalbaar dreigt te worden. Volgens het rapport zijn er stevige maatregelen nodig. De zorgsector kan de groeiende vraag naar zorg van een steeds grotere groep ouderen namelijk niet aan. In ieder geval niet in de huidige vorm. In het rapport worden daarom verschillende maatregelen voorgesteld.

Klik hier om het rapport ‘Niets doen is geen optie’ te lezen.
Klik hier voor de bijbehorende begeleidende brief naar de Tweede Kamer.

Praten over ouder worden

Artikel ‘Praten over ouder worden helpt niet als je niet weet wat in je verzekeringspolis zit.’

Juni 2023

Brandbrief Gelderse zorgaanbieders

Op 29 juni hebben 46 zorgorganisaties uit Gelderland, waaronder Zinzia, een brandbrief aan de minister Helder gestuurd. Over dat er een ondergrens is bereikt en dat de (financiële) maatregelen nu té hard raken. Zo hard, dat de veranderingen die nodig zijn tot stilstand kunnen komen.

Klik hier om de brandbrief te lezen.

Hans Somer bespreekt ontwikkelingen ouderenzorg tijdens webinar

Op 20 juni was Hans Somer, de bestuurder van Zinzia, te gast bij het webinar Arbeidsmarkt Zorg van ING. Tijdens het webinar werd gesproken over knelpunten waar de zorg mee te maken heeft en aan welke oplossingen wordt gedacht om toekomstbestendig te blijven/worden. Kijk hieronder het webinar terug. Vanaf ongeveer minuut 30 komt Hans aan het woord.