Ga naar de inhoud

Vrienden van Rumah Kita

7.8

Zorgkaart Nederland

Op basis van 425 beoordelingen

Vrienden van Rumah Kita

De missie van Stichting Vrienden van Rumah Kita is een bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners van Rumah Kita. De stichting doet dit met het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, en door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die niet vanuit de organisatie zelf kunnen worden bekostigd.

ANBI-status


De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit donaties, subsidies en verkrijgingen krachtens erfstelling of legaat. Door de officiële erkenning als een algemeen nut beogende instelling heeft de Stichting een ANBI-status. Dit betekent dat zij door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, maar ook dat giften aan de Stichting in aanmerking komen voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

Om nog meer te doen voor onze bewoners zoekt de Stichting Vrienden van Rumah Kita nog meer vrienden, die Rumah Kita een warm hart toedragen. En, die willen bijdragen aan de Indische en Molukse cultuur van ons huis. Als u wilt bijdragen, dan sturen wij u via e-mail het huisblad Soeara Kita, om u op de hoogte te houden van maandelijkse activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Rumah Kita. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via vriendenvanrumahkita@gmail.com.

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • M. Delmaar (voorzitter/penningmeester)
  • D. Hille Ris Lambers (secretaris)
  • E. Droop
  • I. Netscher
  • P. Snippe
  • F. Jarman

De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding verricht.

Contact: secretaris D.H.R. Lambers, bereikbaar via e-mailadres: vriendenvanrumahkita@gmail.com

Fiscaal nummer: 8161.16.520

Waar kunnen we u mee helpen?

Ik wil kennismaken

Ik wil mijzelf inschrijven

Veelgestelde vragen