Ga naar de inhoud

Verwijzers & professionals

Het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie neemt toe. Vooral door veranderingen in het zorgstelsel. Landelijk maar ook lokaal staan we voor de enorme opgave om deze ouderen, met een soms complexe zorgvraag, in de thuissituatie te ondersteunen.

Zinzia speelt hierop in door verschillende zorg te bieden. Een daarvan is het Ambulant Geriatrisch Team (AGT). Het AGT biedt geriatrische zorg en behandeling uit een verpleeghuis, maar dan bij kwetsbare ouderen thuis. Afhankelijk van de situatie krijgt uw cliënt hulp van een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, diëtist of maatschappelijk werker.

Uw cliënt komt bij ons terecht via een huisarts. Samen komen ze tot de conclusie dat er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig is. De huisarts neemt vervolgens contact met ons op. Als specialist in de ouderenzorg vullen wij de reguliere zorg van de huisarts aan. Er is een verwijzing van een huisarts nodig om ondersteuning en behandeling van een Ambulant Geriatrisch Team (AGT) te kunnen ontvangen.

Ambulant Geriatrisch Team

Zinzia biedt meerdere mogelijkheden voor kwetsbare ouderen om langer thuis te blijven wonen. Zo ook behandeling en ondersteuning thuis, waarvan AGT een onderdeel is. Onze behandeling en ondersteuning thuis is er speciaal voor mensen met complexe lichamelijke klachten, psychosociale problemen en/of dementie.

Specifieke deskundigheid

Zinzia heeft teams van ervaren en gedreven ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten voor uw cliënt klaarstaan. Naast veel ervaring hebben onze therapeuten ook een extra specifieke deskundigheid, namelijk (kwetsbare) ouderen.

Een betekenisvolle rol voor het welzijn van onze dierbaren

Zinzia biedt kwetsbare ouderen vanuit drie verpleeghuizen ook de mogelijkheid tot kortdurend verblijf en herstel. In de verpleeghuizen Oranje Nassau’s Oord, De Rijnhof en De Lingehof zijn hiervoor plaatsen beschikbaar. Als huisarts of ziekenhuis kunt u uw cliënten snel en eenvoudig naar ons doorverwijzen.