Ga naar de inhoud

Vrienden van Oranje Nassau’s Oord

7.8

Zorgkaart Nederland

Op basis van 429 beoordelingen

Vrienden van Oranje Nassau’s Oord

Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord De Rijnhof (Stichting Vrienden ONO/DRH) wil een bijdrage leveren aan het gezamenlijke welbevinden van de bewoners van deze beide verpleeghuizen. De stichting doet dit met het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, en door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die niet vanuit de organisatie zelf kunnen worden bekostigd.

ANBI-status

De financiering van de Stichting Vrienden ONO/DRH bestaat uit donaties, subsidies, erfenissen en legaten. Door de officiële erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de Stichting een ANBI-status. Dit betekent dat zij door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bovendien komen giften aan de Stichting in aanmerking voor aftrek voor de inkomstenbelasting.

Word vriend

De Stichting wil veel doen voor onze bewoners. Daarom zoekt zij zoveel mogelijk vrienden, die willen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van onze verpleeghuizen. Draagt u Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof een warm hart toe en wilt u bijdragen? Dan sturen wij u ons huisblad De Emma, om u op de hoogte te houden van maandelijkse activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Oranje Nassau’s Oord/De Rijnhof.

Bestuur

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:

Cornelie Brits (voorzitter), Janny Vogelzang (secretaris), Jaco van Leuveren (penningmeester), Minke Pieters en Kees van der Meiden.


Fiscaal nummer RSIN 864179765

Rekeningnummer NL76ABNA0114463751 ten name van Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord en de Rijnhof.


De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding verricht.

Contact


Voor meer informatie en opgave als lid kunt u contact opnemen met secretaris Janny Vogelzang. Zij is bereikbaar via e-mailadres: vriendenono.drh@gmail.com

Waar kunnen we u mee helpen?

Ik wil kennismaken

Ik wil mijzelf inschrijven

Veelgestelde vragen