Ga naar de inhoud

Bestuur & management

 

Nabijheid en integraliteit zijn twee belangrijke onderliggende waarden waarop bestuur en management van Zinzia is gebaseerd. De waarde ‘nabijheid’ uit de grondhouding is een belangrijk uitgangspunt voor het organisatieontwerp. Dit is onder andere de reden waarom gekozen is voor een brede en platte organisatie waar de lijnen kort zijn en snel schakelen mogelijk is. De waarde ‘integraliteit’ ligt ten grondslag aan de overtuiging dat het managementteam hun taak in gezamenlijkheid en vanuit samenhang uitvoeren.

Vertegenwoordigers van de samenleving

Wij vinden professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Daarom hebben we veel aandacht voor verantwoord bestuur en toezicht op onze governance; we werken volgens de richtlijnen van de governancecode zorg.

Zinzia heeft een managementteam en één bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze organisatie zijn terug te lezen in de statuten en het reglement Raad van Bestuur en in het beleid en verantwoording onkosten RvB.

Bestuur & management

Hans Somer

Bestuurder

Mireille Prins

Directeur Zorg & Behandeling

Jean Paul Gijsbers

Manager Bedrijfskundige Ondersteuning & Administraties

Iris Uitvlugt

Manager Mens & Werk

Sophie de Baaij

Manager Services

Linda Myszka

Bestuurssecretaris

Neem contact op

U kunt de leden van het MT bereiken via het secretariaat MT, 088 – 31 14 20 2 of secr.mt@zinzia.nl

U kunt de bestuurder bereiken via het bestuurssecretariaat: 06 – 13 40 73 51 of secretariaat.rvb@zinzia.nl