Ga naar de inhoud

Wilt u ons complimenteren?

Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent over uw verblijf of bezoek aan één van de locaties van Zinzia. Als u dit met ons wilt delen, kunt u ons een e-mail sturen en/of een waardering plaatsen op ZorgkaartNederland.

Heeft u een klacht?

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat er iets beter kan of dat u het ergens niet mee eens bent. Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Op deze manier kunnen we er iets aan doen en zo onze kwaliteit verbeteren. Hoe Zinzia met klachten omgaat, kunt u nalezen in het klachtreglement, deze regeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wat kunt u doen?

Bespreek een klacht direct met de betrokken medewerker, de leidinggevende van de afdeling of het verantwoordelijk managementteamlid. Samen zoeken we naar oplossingen. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om er met een ander over te spreken? Stuur dan een mail naar de klachtenfunctionaris, zij helpt u verder. Zij ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing van uw klacht en behandelt uw klacht in vertrouwelijkheid. Onze klachtenfunctionaris Jorien Meijer is per e-mail bereikbaar via: klachtenfunctionaris@zinzia.nl. Vermeld hierbij uw telefoonnummer, dan neemt zij contact met u op. Wilt u liever (eerst) telefonisch contact, dan kan dit op maandag, donderdag en vrijdag via 088 311 4200. Vraag om doorverbonden te worden met de klachtenfunctionaris of dien een terugbelverzoek in.

Klachtencommissie

Zinzia is aangesloten bij de externe klachtencommissie regio Arnhem. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, ook niet met behulp van de klachtenfunctionaris, vraag dan een formele reactie van de externe klachtencommissie:

Klachtenregeling externe klachtencommissie Wkkgz regio Arnhem

Geschillencommissie

Ook kunt u een klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissiezorg.nl. Kijk op deze website voor de procedure en het reglement van deze geschillencommissie.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is er om mensen te beschermen die (ernstige) misstanden binnen de organisatie bespreekbaar maken. Deze mensen worden klokkenluiders genoemd. Denk bij misstanden aan fraude, belangenverstrengeling, gevaar voor de volksgezondheid. Misstanden zijn zaken die een maatschappelijke impact hebben. De melding gaat over iets dat groter is dan de organisatie zelf. Lukt het niet om een misstand bespreekbaar te maken? Of wordt er niets gedaan met de melding van de misstand? Dan kunt u een beroep doen op de klokkenluidersregeling van Zinzia.

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De Wzd regelt bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De wet regelt dat cliënten zoveel mogelijk zorg krijgen op vrijwillige basis. Alleen als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast om ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving te voorkomen. Over onvrijwillige zorg overleggen we altijd met u en/of uw cliëntvertegenwoordiger.

Wet zorg en dwang voor familie

Wilt u advies, heeft u een vraag of een klacht met betrekking tot onvrijwillige zorg? Neemt u dan contact op met de behandelend specialist ouderengeneeskunde van uw verwant. Ook de brochure ‘Wet zorg en dwang voor familie’ geeft meer informatie.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Adviespunt Zorgbelang kan u ook ondersteunen. De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Zinzia en is dus onafhankelijk. Denkt u bij ondersteuning aan:

  • De cliëntenvertrouwenspersoon geeft informatie als u vragen heeft over uw rechten en plichten bij onvrijwillige zorg en over uw opname en verblijf in een zorginstelling.
  • De cliëntenvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. We helpen om tot een oplossing te komen.
  • Ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon u ook adviseren en ondersteunen.

De cliëntenvertrouwenspersonen van het Adviespunt Zorgbelang zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoon 088 929 40 99. U kunt ook rechtstreeks contact met hen opnemen via onderstaande gegevens: