Ga naar de inhoud

Voor een leven met kleur

Waardevolle bijdrage aan welbevinden

Familie & mantelzorgers
Familie & mantelzorgers
Medewerkers & vrijwilligers
Medewerkers & vrijwilligers
Verwijzers & professionals
Verwijzers & professionals

Aansluiten bij dat wat nodig is

Iedereen heeft wensen, waarden en gewoonten. Dat begrijpen we en daardoor willen we hierbij aansluiten en zo een waardevolle bijdrage leveren aan het welbevinden van onze cliënten. Voor onze medewerkers betekent dat: goed kijken en luisteren, verstandig handelen en aansluiten bij dat wat cliënten nodig hebben. Niet blindelings of ondoordacht regels, richtlijnen en protocollen volgen. Oprechte aandacht en erkenning vormen de basisbehoeften voor cliënten. Vanuit die houding kunnen we bijdragen aan gezondheid, welbevinden en geluk, binnen de mogelijkheden die we gezamenlijk hebben.

Bijdragen aan welbevinden: informele ondersteuning

Familie, naasten en vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het welbevinden van cliënten. Als u of uw naaste bij Zinzia komt wonen, verwachten we dat iedereen hieraan bijdraagt. We geloven in een gezamenlijke inspanning waarbij zorgen niet alleen de verantwoordelijkheid van zorg- en dienstverleners is. ‘Zorgen voor’ doen we samen. Samen met het netwerk van de bewoner en onze vrijwilligers, informele ondersteuning noemen we dat.

Dit is waar Zinzia aan bijdraagt

Persoonlijke ouderenzorg

Onze vier woonlocaties combineren wonen, ouderenzorg en behandeling. Samen – met uw naasten, onze zorgprofessionals en vrijwilligers – werken we eraan om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Zodat u zelfstandig kunt blijven én de zorg krijgt die u nodig heeft, in een prettige omgeving.

Thuis voelen

We willen allemaal zo lang mogelijk in onze vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar soms is dat niet haalbaar. Wij creëren een warme, gastvrije zorgomgeving die voelt als thuis. Met de vrijheid om te genieten van de dingen die u graag doet, met ondersteuning die u nodig heeft, of het nu voor langere of kortere periode is.

Specialistische behandeling

In onze verpleeghuizen staan toegewijde teams van verschillende professionals voor u klaar, waaronder verzorgenden, verpleegkundigen en gespecialiseerde artsen zoals de specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.