Ga naar de inhoud

Een warm welkom bij Zinzia

Onze missie: specialist voor kwetsbare ouderen

Zinzia is er voor alle kwetsbare ouderen die onze deskundigheid, ondersteuning en aandacht nodig hebben. Daarbij is altijd sprake van een complexe, meervoudige en persoonlijke zorgvraag die multidisciplinaire, kwalitatief goed geregisseerde en gecoördineerde inzet van kennis, kunde en middelen verlangt. Die bieden we op één van de locaties en waar mogelijk thuis.

Onze visie: voor een leven met kleur

Iedereen wil graag een leven met kleur, daarvan zijn wij overtuigd. Dat betekent dat eigenheid, levensgeluk en een rijke dagelijkse routine onze uitgangspunten zijn. Daarom gaan we uit van de eigenheid van mensen: hun gewoonten, bijzonderheden, behoeften, dromen, enzovoorts. Daarbij vormt de (individuele) mens en niet het systeem het uitgangs- en middelpunt van ons handelen.

Een betekenisvol leven waarin dagelijkse geluksmomenten en de bijzondere relaties tussen mensen cruciaal zijn. Dat vraagt om een voortdurende afstemming en samenwerking tussen de oudere, de naaste(n), de medewerker en de vrijwilliger. Wij realiseren ons daarbij dat in die samenwerking niet iedereen gelijk is, maar wel gelijkwaardig. In dat intensieve samenspel binnen de ‘gouden driehoek’ ontstaat een leven met kleur.

Onze kernwaarden

Hoe we onze missie en visie tot uitdrukking brengen, is zichtbaar in onze kernwaarden. Deze kernwaarden zijn normen waar Zinzia voor staat en die bijdragen aan levenskwaliteit. Al vele jaren doen we dat vanuit de overtuiging dat we mensen een leven met kleur willen bieden. Dat inspireert ons en geeft ons de ruimte om aan te sluiten bij wat mensen willen en vragen. Of het nu een kwetsbare oudere, medewerker, vrijwilliger of andere betrokkene is.

De kracht van kleur

Kleur streven we na voor iedereen. Mensen zijn verschillend en de behoeften zijn divers, maar we zien het in de basis vanuit de volgende kernwaarden:

Kennis & kans

Blijven leren en kansen benutten.

Liefdevol

Nabij te zijn en vanuit je hart aan te sluiten bij de ander.

Eerlijk

Oprechte aandacht en open over wat je kunt bieden.

Uniek

Iedereen voelt zich gezien, als uniek persoon en respecteert de ander.

Resultaat

Gericht zijn op een positieve opbrengst en een gezonde bedrijfsvoering

Maatschappelijk ondernemen

Zinzia heeft een belangrijke maatschappelijke rol. Bijdragen aan een prettig en kleurrijk leven van kwetsbare ouderen. Klaarstaan waar mensen het zelf niet redden. Daarom is Zinzia erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om onze rol zo goed mogelijk te vervullen, kijken we altijd wat op de lange termijn het beste werkt. Voor onze bewoners, onze medewerkers en onze omgeving.

In onze bedrijfsvoering zijn we steeds gericht op de toekomst. Want ook in 2030 willen we er voor ouderen zijn. We zorgen dus dat onze organisatie financieel gezond blijft. Richten ons werk slim in. Dat betekent ook dat we goed aansluiten bij wat mensen zelf kunnen. En dat we veel samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. We zijn steeds bezig met innovatie: met nieuwe middelen kunnen we meer mensen betere zorg bieden.

Ook als werkgever heeft Zinzia een maatschappelijke rol. Werken bij Zinzia moet meerwaarde bieden. Betekenisvol én uitdagend zijn. We investeren structureel in scholing van onze medewerkers. Iedereen krijgt de kans om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Om initiatief te nemen en verder te leren, een leven lang.

Direct toegang tot belangrijke informatie

Vind snel informatie over onze zorgdiensten, locaties en hoe je contact met ons kunt opnemen voor meer informatie of een rondleiding.