Ga naar de inhoud

Familie & mantelzorgers

Hulp voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger en kunt u hierbij hulp gebruiken? Als zorgverlener begrijpen wij de uitdagingen die gepaard gaan met mantelzorg. Daarom bieden wij hulp en ondersteuning aan mantelzorgers en hun families. Met toegewijde en flexibele zorgverleners streven wij naar kwaliteit van leven. Voor een leven met kleur.

Wat is mantelzorg?

Als mantelzorger biedt u langdurig zorg aan zieke naasten, zoals familieleden of vrienden, zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen. Mantelzorgers zijn onmisbare krachten en dragen bij aan de kwaliteit van leven. Voor hulp kunt u een vrijwilliger of professionele zorgverlener inschakelen. Dit heet respijtzorg, wanneer iemand anders de zorg van u overneemt.

Informele ondersteuning

Familie, naasten en vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het welbevinden van cliënten. Als u of uw naaste bij Zinzia komt wonen, verwachten we dat iedereen hieraan bijdraagt. We geloven in een gezamenlijke inspanning waarbij zorgen niet alleen de verantwoordelijkheid van zorg- en dienstverleners is. ‘Zorgen voor’ doen we samen. Samen met het netwerk van de bewoner en onze vrijwilligers, informele ondersteuning noemen we dat.

Op adempauze komen

Wilt u respijtzorg of vervangende zorg aanvragen? Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede mantelzorg en maken nadrukkelijk deel uit van ons team. Wij bieden ze alle ruimte én faciliteiten om op een waardevolle manier bij te dragen aan uw welzijn en dat van uw naaste(n). Dankzij professionele zorgverlening of ondersteuning van een vrijwilliger kunt u zorgtaken tijdelijk overdragen en op adempauze komen.

Vrijwilligers bij Zinzia

Vrijwilligers maken belangrijke extraatjes mogelijk. Zij zetten zich enthousiast in bij sociale activiteiten. Komen langs voor een kopje koffie, een spelletje of een wandeling. Ook daarbij gaan we altijd uit van wat u wilt, kunt en belangrijk vindt. Houdt u van zingen? Leest u graag de krant of een boek? Vrijwilligers zijn er speciaal voor u. Wij koppelen u dus graag aan een vrijwilliger met wie het klikt.

Vertrouwd steunpunt

Familieleden en vrienden spelen een belangrijke rol in uw leven. Dat blijven ze doen, ook als u naar een verpleeghuis verhuist. Heeft u vaste gewoontes met een mantelzorger? Dan kijken we hoe we die kunnen voortzetten. En we zoeken naar nieuwe oplossingen. Omdat de steun en vertrouwdheid van een mantelzorger veel toevoegt, bepalend is voor de kwaliteit van uw leven. Wij stemmen de zorg altijd goed af met u en uw mantelzorger.

Wilt u weten hoe u als mantelzorger hulp bij de zorg kunt krijgen?

U kunt tijdelijke professionele verpleging en verzorging regelen via uw huisarts of de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Voor andere vormen van zorg kunt u informatie inwinnen bij uw gemeente of bij een mantelzorgorganisatie zoals Zinzia in uw buurt.

Download meer informatie

Bekijk onze selectie informatieve documenten, die waardevolle inzichten en ondersteuning kunnen bieden in mantelzorg en informele ondersteuning.