Cliëntenraad Rumah Kita

Wij sluiten aan bij wat onze cliënten belangrijk vinden. Bij wat voor hen het leven waard maakt. Daarom heeft iedere locatie van Zinzia een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners van de locaties. Ze denken mee over de ondersteuning en over andere onderwerpen die spelen voor de bewoners. Voor Zinzia als geheel is er ook een centrale cliëntenraad (CCR).

Lokale cliëntenraden
De lokale cliëntenraden kunnen de regiomanagers van de locaties gevraagd en ongevraagd advies geven. Het gaat dan altijd om algemene zaken, zoals de kwaliteit van de zorg en de manier waarop de dagen worden doorgebracht. Onderstaand treft u een overzicht aan van de leden van de cliëntenraad van verpleeghuis Rumah Kita in Wageningen:

 • Mevrouw Geeske Raams – Voorzitter, alle woningen/afdelingen Rumah Kita, facilitair/gebouw, menucommissie, muziekcafé, cultuur/Pasar Malam, secretaris CCR Zinzia, lid cliëntpanel UKON, meedenken over WMO/Zorg bij Gemeente Wageningen.
 • De heer Wim Geeratz – Secretaris, communicatie, huisblad Soeara Kita, automatisering.
 • Mevrouw Trudy van der Brugh – KSW (Heliconia en Wallisii), menucommissie, muziekcafé.
 • Mevrouw Iete Papilaja – Herdenking, filmplan, Stichting Pelita.
 • Mevrouw Sylvia Elders – Cultuurraad, adviseur.
 • Mevrouw José Witteman – Menucommissie.

Heeft u vragen, dan kunt u de cliëntenraad mailen via: cliëntenraad.RK@zinzia.nl.

Zie ook de folder van de cliëntenraad Rumah Kita en het jaarverslag 2020 van Rumah Kita.

Op de foto de leden van de cliëntenraad Rumah Kita
Bovenste rij v.l.n.r.: Trudy van der Brugh, Wim Geeratz, José Witteman
Onderste rij v.l.n.r.: Sylvia Elders, Iete Papilaja, Geeske Raams

Centrale cliëntenraad
De CCR bestaat meestal uit 6 leden. Zij vertegenwoordigen de lokale raden. De CCR praat mee met de bestuurder over zaken die Zinziabreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Zinzia.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

 • De heer J. (Joop) Lentjes – CR De Lingehof
 • Mevrouw C. (Carla) Böning – CR De Lingehof
 • De heer W. (Wim) van Vuure – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
 • De heer H. (Herman) Jongbloed – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
 • Mevrouw G. (Geeske) Raams – CR Rumah Kita

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via 088 311 42 00.

Individuele klachten
De cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Daarvoor heeft Zinzia een aparte klachtenregeling opgesteld. Klik hier voor de klachtenregelingen.