Cliëntenraad Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof

Wij sluiten aan bij wat onze cliënten belangrijk vinden. Bij wat voor hen het leven waard maakt. Daarom heeft iedere locatie van Zinzia een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners van de locaties. Ze denken mee over de ondersteuning en over andere onderwerpen die spelen voor de bewoners. Voor Zinzia als geheel is er ook een centrale cliëntenraad (CCR).

Lokale cliëntenraden
De lokale cliëntenraden kunnen de clustermanagers van de locaties gevraagd en ongevraagd advies geven. Het gaat dan altijd om algemene zaken, zoals de kwaliteit van de zorg en de manier waarop de dagen worden doorgebracht.

Bekijk hier de folder van de cliëntenraad van Oranje Nassau’s Oord & De Rijnhof.

De cliëntenraad van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof bestaat uit:

 • Cees Kroon (voorzitter): Puntbosch, Sterrenbosch en De Rijnhof.
 • Gerrit Welink (secretaris): Dorschkamp, De Harten, Groenendaal en Oostereng.
 • Riet Stoop-Monshouwer: De Rijnhof; Koningsbosch; Huchtbosch
 • Hans Klinkenberg: communicatie en welzijn;
 • Marian van Swinderen: Nachtdienst, De Looyen, Keijenberg, Domeinbosch, Prinsenbosch, Grunsfoort en Laankamp.
 • Kees van der Meiden: (communicatie, bewonersblad Emma): De Looyen, Keijenberg, Domeinbosch, Prinsenbosch, Grunsfoort en Laankamp.
 • Wim van Vuure: Heukelom, Het Broek, Wijtstee en Tiendekamp;
 • Cornelie Brits-Michels: Dagbehandeling Het Reeënbosch; Amaliahof; Julianahof; Wilhelminahof.
 • Herman Jongbloed

De cliëntenraad van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof is bereikbaar via het e-mailadres Clientenraad.ONO-DRH@zinzia.nl.

Jaarverslag Cliëntenraad De Rijnhof en Oranje Nassau’s Oord 2020

Klik hier voor de meest recente editie van het Bewonersblad Emma, voor cliënten van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof. Dit blad wordt gemaakt door de cliëntenraad.

Op de foto de leden van de cliëntenraad Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof.
V.l.n.r.: Cees Kroon, Marian van Swinderen, Hans Klinkenberg, Wim van Vuure, Kees van der Meiden, Cornelie Brits-Michels, Riet Stoop-Monshouwer en Gerrit Welink. 

Centrale cliëntenraad
De CCR bestaat meestal uit 6 leden. Zij vertegenwoordigen de lokale raden. De CCR praat mee met de bestuurder over zaken die Zinziabreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Zinzia.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

 • De heer J. (Joop) Lentjes – CR De Lingehof
 • Mevrouw C. (Carla) Böning – CR De Lingehof
 • De heer C. (Cees) Kroon – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
 • De heer G. (Gerrit) Welink – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
 • Mevrouw G. (Geeske) Raams – CR Rumah Kita

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via 088 311 42 00.

Individuele klachten
De cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Daarvoor heeft Zinzia een aparte klachtenregeling opgesteld. Klik hier voor de klachtenregelingen.