Cliëntenraad De Lingehof

Wij sluiten aan bij wat onze cliënten belangrijk vinden. Bij wat voor hen het leven waard maakt. Daarom heeft iedere locatie van Zinzia een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners van de locaties. Ze denken mee over de ondersteuning en over andere onderwerpen die spelen voor de bewoners. Voor Zinzia als geheel is er ook een centrale cliëntenraad (CCR).

Lokale cliëntenraden
De lokale cliëntenraden kunnen de regiomanagers van de locaties gevraagd en ongevraagd advies geven. Het gaat dan altijd om algemene zaken, zoals de kwaliteit van de zorg en de manier waarop de dagen worden doorgebracht.

Bekijk hier de folder van de cliëntenraad van De Lingehof.

De cliëntenraad van De Lingehof bestaat uit:

  • Joop Lentjes – Lingestraat 5-7-9-11
  • Carla Böning – Lingestraat 1-3
  • Gerard Buurman
  • Nous Matulessy
  • Roos Ubbink

Heeft u vragen voor de Cliëntenraad van De Lingehof? Dan kunt u mailen naar Clientenraad.DLH@zinzia.nl.

Centrale cliëntenraad
De CCR bestaat meestal uit 6 leden. Zij vertegenwoordigen de lokale raden. De CCR praat mee met de bestuurder over zaken die Zinziabreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Zinzia.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

  • De heer J. (Joop) Lentjes – CR De Lingehof
  • Mevrouw C. (Carla) Böning – CR De Lingehof
  • De heer W. (Wim) van Vuure – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
  • De heer H. (Herman) Jongbloed – CR Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof
  • Mevrouw G. (Geeske) Raams – CR Rumah Kita

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via 088 311 42 00.

Individuele klachten
De cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Daarvoor heeft Zinzia een aparte klachtenregeling opgesteld. Klik hier voor de klachtenregelingen.