Complimenten en klachten

Uw mening telt!

Deel uw compliment
Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent over uw verblijf of bezoek aan een van de locaties van Zinzia. Als u dit wilt delen met ons, kunt u ons e-mail sturen aan communicatie@zinzia.nl en/ of een waardering plaatsen op ZorgkaartNederland.

Heeft u een klacht?
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw verblijf of bezoek of de manier waarop u benaderd bent. Wij horen het graag als u ontevreden bent en vragen u om uw ervaringen en klachten bij ons kenbaar te maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en om onze kwaliteit te verbeteren. Hoe Zinzia met klachten omgaat kunt u nalezen in het Klachtreglement, deze regeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wat kunt u doen?
Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken medewerker, de leidinggevende van de afdeling of het verantwoordelijk MT-lid. Samen zoeken we naar oplossingen. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om er met een ander over te spreken? Bel of mail dan naar de klachtenfunctionaris, zij helpt u vervolgens verder. Ze geeft u informatie en advies, doet eventueel onderzoek naar uw klacht en kan voor u bemiddelen.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionarissen zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur en per e-mail bereikbaar.
Telefoonnummers:
Astrid van den Brink 06 2395 8149 (di t/m vrij).
Linda Myszka 06 8308 6547 (ma t/m do).
e-mail: klachtenfunctionaris@zinzia.nl

Klachtencommissie
Zinzia is aangesloten bij de externe klachtencommissie regio Arnhem. Als uw klacht niet naar tevredenheid opgelost is, ook niet met behulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u een formele reactie vragen van de externe klachtencommissie:
Telefoonnummer 06 1628 1765,
e-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com.

Klachtenregeling externe klachtencommissie Wkkgz regio Arnhem
Klachtenregeling externe klachtencommissie betreffende Bopz-klachten regio Arnhem

Geschillencommissie
Ook kunt uw klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissiezorg.nl. Kijk op deze website voor de procedure en het reglement van deze geschillencommissie.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
De cliëntenvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoordiger helpen bij vragen over onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee u of uw vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee uw vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen u zich verzet. De cliëntenvertegenwoordiger helpt met het zoeken naar een oplossing en kan met u meegaan naar gesprekken die over uw vraag of klacht gaan. De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Zinzia en is dus onafhankelijk.  Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang.