Complimenten en klachten

Uw mening telt!

Deel uw compliment

Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent over uw verblijf of bezoek aan een van de locaties van Zinzia. Als u dit wilt delen met ons, kunt u ons e-mail sturen aan communicatie@zinzia.nl en/ of een waardering plaatsen op ZorgkaartNederland.

Heeft u een klacht?

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw verblijf of bezoek of de manier waarop u benaderd bent. Wij horen het graag als u ontevreden bent en vragen u om uw ervaringen en klachten bij ons kenbaar te maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en om onze kwaliteit te verbeteren. Hoe Zinzia met klachten omgaat kunt u nalezen in het klachtreglement, deze regeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wat kunt u doen?
Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken medewerker, de leidinggevende van de afdeling of het verantwoordelijk MT-lid. Samen zoeken we naar oplossingen. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om er met een ander over te spreken? Stuur dan een mail naar de klachtenfunctionaris, zij helpt u verder. Zij kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing van uw klacht en behandelt uw klacht in vertrouwelijkheid.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
Onze klachtenfunctionaris Jorien Meijer is per e-mail bereikbaar via: klachtenfunctionaris@zinzia.nl. Als u hierbij uw telefoonnummer vermeldt, dan neemt zij contact met u op. Mocht u liever (eerst) telefonisch contact willen, dan kan dit op maandag, donderdag en vrijdag via 088 311 4200. U kunt dan vragen om doorverbonden te worden met de klachtenfunctionaris of u kunt een terugbelverzoek indienen.

Klachtencommissie
Zinzia is aangesloten bij de externe klachtencommissie regio Arnhem. Als uw klacht niet naar tevredenheid opgelost is, ook niet met behulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u een formele reactie vragen van de externe klachtencommissie:
Telefoonnummer 06 1628 1765,
e-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com.

Klachtenregeling externe klachtencommissie Wkkgz regio Arnhem

Geschillencommissie

Ook kunt uw klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissiezorg.nl. Kijk op deze website voor de procedure en het reglement van deze geschillencommissie.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is er om mensen te beschermen die (ernstige) misstanden binnen de organisatie bespreekbaar maken. Deze mensen worden klokkenluiders genoemd. Denk bij misstanden aan fraude, belangenverstrengeling, gevaar voor de volksgezondheid.

Misstanden zijn zaken die een maatschappelijke impact hebben. De melding gaat over iets dat groter is dan de organisatie zelf. Lukt het niet om een misstand bespreekbaar te maken? Of wordt er niets gedaan met de melding van de misstand? Dan kunt u een beroep doen op de klokkenluidersregeling van Zinzia. Klik hier voor de klokkenluidersregeling.

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De Wzd regelt bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet regelt dat cliënten zoveel mogelijk zorg krijgen op vrijwillige basis. Alleen als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast om ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving te voorkomen. Over onvrijwillige zorg overleggen we altijd met uw cliëntvertegenwoordiger.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Wilt u advies, heeft u een vraag of een klacht met betrekking tot onvrijwillige zorg? Neemt u dan contact op met de behandelend specialist ouderengeneeskunde van uw verwant. Ook de brochure “Wet zorg en dwang voor familie” geeft meer informatie. Klik hier om de brochure te openen.

De  cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang kan u ook ondersteunen. De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Zinzia en is dus onafhankelijk. Denkt u bij ondersteuning aan:

  • de cliëntenvertrouwenspersoon geeft informatie als u vragen heeft over uw rechten en plichten bij onvrijwillige zorg en over uw opname en verblijf in een zorginstelling.
  • de cliëntenvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. We helpen om tot een oplossing te komen.
  • ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon ook u adviseren en ondersteunen.

De cliëntenvertrouwenspersonen van het Adviespunt Zorgbelang zijn bereikbaar via telefoon (088) 929 40 99 (ma t/m vr van 9.00 – 17.00 uur).
U kunt ook rechtstreeks contact met hen opnemen via onderstaande gegevens:

  • Regio Bemmel:
    Marjon de Grave, telefoon 06-30485920, e-mail marjondegrave@zorgbelangcvp.nl
  • Regio Renkum/Wageningen:
    Sabrina Scalzotto, telefoon 06-30456893, e-mail sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl.