Kernwaarden

KLEUR

Hoe we onze missie en visie tot uitdrukking brengen is zichtbaar in de kernwaarden. Deze kernwaarden zijn normen waar de organisatie voor staat en die bijdragen aan integrale levenskwaliteit. Al vele jaren doen we dat vanuit de overtuiging dat we mensen een leven met kleur willen bieden. Dat inspireert ons en laat ons de ruimte om aan te sluiten bij wat mensen willen en vragen. Ongeacht of het nu een oudere, medewerker, vrijwilliger of andere betrokkene is.

KLEUR streven we na voor iedereen. Mensen zijn verschillend en de behoeften zijn divers, maar we zien het in de basis vanuit de volgende kernwaarden:

Kennis & Kans
Blijven leren en kansen benutten.

Liefdevol
Nabij te zijn en vanuit je hart aan te sluiten bij de ander.

Eerlijk
Oprechte aandacht en open over wat je kunt bieden.

Uniek
Eenieder voelt zich gezien als uniek persoon en respecteert de ander.

Resultaat
Gericht zijn op een positieve opbrengst en een gezonde bedrijfsvoering.