Kernwaarden

Zinzia wil bijdragen aan een kleurrijk leven. Een leven dat past bij mensen, ook als ze zorg nodig hebben. Dat doen we door te werken vanuit onze KLEUR-waarden. Vijf uitgangspunten voor persoonlijke, excellente zorg.

Kennis
Wij verstaan ons vak. Sterker nog: we willen de beste zijn. Dat is voor ons extra belangrijk, omdat we veel intensieve zorg bieden. We zorgen dat we alles in huis hebben om mensen goed te ondersteunen. Onze medewerkers willen én kunnen zich voortdurend ontwikkelen.

Liefdevol
‘Liefdevol’ of ‘present’: zo noemen wij zorg met persoonlijke aandacht en toewijding. Nabije, afgestemde zorg. Wij willen de mensen écht leren kennen. We luisteren naar hun verhalen. Verdiepen ons in hun leefwereld en sluiten daarbij aan.

Eerlijk
Eerlijkheid is de kern van een goede relatie. In de zorg en onderling gaan we eerlijke relaties aan. Wij zijn open, duidelijk en zorgvuldig. Direct, als dat nodig is. We durven fouten toe te geven. En complimentjes zijn bij ons geen zeldzaamheid.

Uniek
Wij willen uitblinken in ons vak. Dat doen we door ons te onderscheiden. Bijvoorbeeld met onze specialistische kennis, onze persoonlijke benadering en onze vier unieke locaties. We zijn trots op wat we samen hebben opgebouwd.

Resultaat
Zinzia werkt met ziel en zakelijkheid. Met ‘zakelijkheid’ doelen we op een gezonde bedrijfsvoering. We controleren het beleid regelmatig en sturen het zo nodig bij. Zodat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op onze persoonlijke, betrokken zorg.