Eind 2020 kreeg ons Historisch archief van Oranje Nassau’s Oord een oud fotoalbum ten geschenke van de heer Berthold Bakker te Wageningen. Van de herkomstgeschiedenis weten we alleen dat het album foto’s bevat van