Ga naar de inhoud
Geplaatst op 16 augustus 2019

Rapport Inspectie Gezondheidszorg

Op 12 juni jl. bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek aan De Lingehof. Aan het einde van de dag hebben de inspecteurs hun indrukken en bevindingen teruggekoppeld aan een aantal van de direct betrokkenen van Zinzia. Ze gaven onder andere te kennen zeer onder de indruk te zijn van het enthousiasme en de transparantie waarmee ze ontvangen zijn in Bemmel!

Verder waren ze onder de indruk van datgene wat men gezien en gehoord had:

  •  aan zaken die al in praktijk waren gebracht;
  • aan nieuwe initiatieven die in gang zijn gezet;
  • wat er aan (organisatie)plannen aan staat te komen.

Tevens gaven zij te kennen dat nog niet iedere medewerker die zij gesproken hadden ook al van al deze (organisatie)plannen gehoord had en/of volledig van op de hoogte was. Zij vonden het enthousiasme van medewerkers met betrekking tot de passie voor hun werk en hun (kwetsbare) cliënten aanstekelijk, overduidelijk zichtbaar en merkbaar.

Doel bezoek

De IGJ bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet, zo ook Zinzia. Tijdens het bezoek observeren de inspecteurs de zorgverlening en spreken zij met verschillende medewerkers. Het bezoek wordt beoordeeld aan de hand van het zogenaamde “toetsingskader”, dat bestaat uit 17 normen. KLIK HIER voor het “toetsingskader”.

Per norm geven zij een oordeel, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de volgende categorieën:

  • GROEN -Locatie/ afdeling voldoet aan de norm
  • LICHTGROEN – Locatie/ afdeling voldoet grotendeels aan de norm (= op de goede weg; verbetering is mogelijk)
  • ORANJE – Locatie/ afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm (=start gemaakt maar is nog nietop het gewenste niveau; verbetering is noodzakelijk)
  • ROOD – Locatie/ afdeling voldoet niet aan de norm (=nog helemaal niets gedaan of geregeld; verbetering is noodzakelijk)

Resultaten bezoek

Zoals gebruikelijk is het rapport over De Lingehof op de website van de IGJ openbaar gemaakt (KLIK HIER  voor het rapport). De IGJ heeft de Lingehof op acht normen getoetst.

  • Op vier normen voldoen we grotendeels aan de norm (kleur lichtgroen).
  • Op vier andere onderdelen voldoen we grotendeels nog niet aan de norm (kleur geel) en is dit een verbeterpunt waar aan gewerkt wordt / moet worden.
  • Er zijn geen onderdelen benoemd waar we volledig niet aan de norm voldoen (kleur rood).

Er is als gevolg van de totaalscore dus ook geen sprake van zogenaamd “verscherpt toezicht” bij De Lingehof en ook niet bij de andere locaties van Zinzia. In het rapport worden er naast verbeterpunten ook positieve observaties benoemd, zoals bijvoorbeeld de aandacht die er is voor het behoud van de eigen regie van cliënten. Verder ook dat zorgverleners op een persoonlijke en respectvolle manier aandacht geven aan de cliënten.

Een voorbeeld van een door de Inspectie genoemd verbeterpunt is het als organisatie beschikken over “voldoende” en “voldoende deskundige” medewerkers. Zoals iedereen weet is dit niet alleen een specifiek “Zinzia-probleem”, maar een landelijk probleem binnen de hele zorgsector waar wij als organisatie zeer actief en op verschillende manieren mee aan de slag zijn ter oplossing (op termijn). Zo neemt Zinzia o.a. deel aan een samenwerkingsverband in de regio om meer mensen te werven om in de ouderenzorg te komen werken. Maar vooral leggen we steeds meer de focus op het behouden en opleiden / trainen van onze huidige medewerkers en leerlingen en stagiaires.

Op enig moment in de komende zes maanden zal de IGJ (onaangekondigd) weer een locatie van Zinzia bezoeken. Tijdens dat bezoek wordt o.a. gekeken hoe wij aan de slag zijn met de bevindingen uit het rapport, welke verbeteringen (al) zichtbaar zijn en welke plannen we hebben voor de toekomst. De verbeterpunten uit het rapport gelden namelijk niet alleen voor De Lingehof, maar voor alle locaties van Zinzia.

Wat gaan we doen met het rapport?

Over het algemeen zijn de bevindingen in het rapport voor ons herkenbaar en geven zij extra impulsen aan de reeds ingezette denkrichting en acties. Alle locaties gaan met de verbeterplannen aan de slag, met als doel dat we continue samen leren en ontwikkelen om de zorgverlening aan de cliënten te verbeteren. Dagelijks wordt er door eenieder veel goed werk verricht om goede zorg aan de cliënten te bieden. Met enthousiasme, saamhorigheid en goed vertrouwen gaan we daarom de komende maanden aan de slag om de benodigde verbeteringen en ambities in onze zorgverlening te realiseren .