Ga naar de inhoud
Geplaatst op 26 januari 2021

Bewoners Vilente tijdelijk naar Oranje Nassau’s Oord

Begin 2020 hebben we bij Oranje Nassau’s Oord onze nieuwbouw in gebruik genomen. De bewoners die hun intrek namen in de nieuwbouw woonden tot dat moment in “de Emmapleinen”. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Emmapleinen werden gesloopt nadat de nieuwbouw in gebruik werd genomen.

Huisvesting als maatschappelijk vraagstuk

Inmiddels blijkt uit onderzoek dat Nederland vergrijst. Die groei is nu al merkbaar. Met de hogere levensverwachting en vergrijzing, zal ook de vraag naar somatische en psycho-geriatrische zorg, sterk stijgen terwijl huisvesting schaars is. Zinzia wil een bijdrage leveren aan de oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk. Daarom zijn de plannen voor de Emmapleinen opnieuw doorgenomen en blijkt dat we in meerdere opzichten een unieke mogelijkheid zien om structureel een bijdrage te leveren aan de huisvesting voor ouderen. Daarom zijn we eind 2020 gestart met de eerste fase van de renovatie van de Emmapleinen. De tweede fase start naar verwachting over ongeveer drie jaar.

Deel woningen al in gebruik

De renovatie is reeds in gang gezet en de eerste bewoners van Zinzia hebben inmiddels hun intrek genomen in de Emmapleinen. Zinzia neemt zelf vier van de acht woningen in gebruik. Aan de renovatie van de overige vier woningen wordt hard gewerkt. Het is de planning dat alle acht woningen in het voorjaar van 2021 klaar zijn waardoor we naast de bewoners van Zinzia voor vier woningen nieuwe bewoners kunnen verwelkomen.

Bewoners Vilente welkom

In goed overleg en samenwerking met Vilente hebben we inmiddels afgesproken, dat zij tijdelijk vier woningen van de Emmapleinen in gebruik gaan nemen.

In verband met de sloop en vervolgens de nieuwbouw van hun verpleeghuis Overdal in Oosterbeek, was Vilente op zoek naar een tijdelijk verblijf voor hun bewoners. We verwachten dat de bewoners van Vilente in juni 2021 verhuizen naar de Emmapleinen. Vilente maakt daarna ongeveer 2,5 jaar gebruik van onze woningen.  

Metamorfose Emmapleinen

De komende paar jaren worden de Emmapleinen dus al bewoond. Deze periode gebruiken we voor een gedeeltelijke metamorfose van het gebouw. Daarna starten we met fase twee van de renovatie. Het wordt in alle opzichten een duurzaam gebouw dat opgaat in de natuur. De plannen hiervoor zijn volop in ontwikkeling. Hoe de Emmapleinen er precies uit gaan zien, laten we te zijner tijd weten.

Door de tijdelijke huisvesting van Vilente en het daarop volgende duurzame gebouw, hopen we een in de basis goed gebouw, te kunnen hergebruiken volledig passend bij de omgeving van het landgoed.