Ga naar de inhoud
Geplaatst op 4 januari 2021

Update corona 4 januari

Op verschillende afdelingen van de verpleeghuizen van Zinzia hebben we de afgelopen maand te maken gehad met coronabesmettingen. We zijn hier goed op voorbereid en zodra een besmetting is vastgesteld zetten we de betreffende protocollen in werking.

Website

Via de website houden we u in zijn algemeenheid op de hoogte met betrekking tot coronabesmettingen. De situatie wisselt soms snel waardoor de informatie niet altijd actueel is. De bewoners en eerste contactpersonen worden echter continu op de hoogte gehouden van de situatie die voor hen van toepassing is.

Maatregelen

Zodra een besmetting met het coronavirus is vastgesteld gaat de betreffende afdeling in quarantaine. Bij de Rijnhof was de hele locatie in quarantaine omdat het een klein verpleeghuis betreft waar bewoners elkaar gemakkelijk ontmoeten. De maatregelen worden in nauw overleg met de GGD en de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad, genomen. Een en ander conform de richtlijnen van het RIVM. In quarantaine verblijven bewoners, waar mogelijk, in hun eigen appartement/kamer en medewerkers werken met uitgebreide persoonsbeschermende middelen. Een van de maatregelen is dat bezoek aan de bewoners tijdelijk niet mogelijk is. We vinden het heel schrijnend voor bewoners en familie dat op een dergelijk moment bezoek niet welkom is. Uitgangspunt is dat we de deuren van de afdeling/locatie zo snel mogelijk weer willen openen maar wel op een verantwoorde wijze. In verband met de incubatietijd is, conform de richtlijnen van het RIVM, quarantaine noodzakelijk. Als daarna iedereen weer gezond is, kunnen we bezoek snel weer verwelkomen met inachtneming van de standaard maatregelen.

Huidige situatie

In december waren er bij de Rijnhof 20 van de 40 bewoners besmet met het coronavirus. De testresultaten van de bewoners waren eind december weer negatief waardoor De Rijnhof sinds 30 december weer uit isolatie is gegaan. Bezoek is weer mogelijk.

Corona Care Unit
De afgelopen weken dienden woningen op de Wilhelminahof als Corona Care Unit. Hier vingen wij eigen bewoners en cliënten met corona op, maar ook cliënten uit de regio. Er bevinden zich geen positief geteste bewoners meer op deze afdeling en het dient daardoor ook niet meer als Corona Care Unit. De cohort is opgeheven en bezoekers zijn welkom.

Bij De Lingehof hebben wij een allereerste coronabesmetting vastgesteld. Deze bewoner is in besmette isolatie geplaatst. Overige bewoners zijn negatief getest maar vanwege de incubatietijd van het virus is een deel van De Lingehof nog in cohort.

Bij Rumah Kita zijn geen besmettingen.

Activiteiten bewoners

Naast de liefdevolle zorg voor de bewoners, krijgen bewoners die in quarantaine verblijven dagelijks bezoek van onze welzijnsmedewerkers. Er is volop mogelijkheid om te (beeld)bellen met verwanten en bewoners wordt gevraagd wat verder hun wensen en behoeften zijn. Samen een spelletje doen, de krant of een tijdschrift lezen, een favoriet tv-programma kijken of een gesprekje met elkaar, behoren tot de mogelijkheden. In situaties waarbij bezoek tijdelijk niet mogelijk is hopen we op deze manier de periode van de quarantaine samen door te komen. We hopen dat we daarna snel weer bezoek kunnen ontvangen. We wensen alle bewoners die ziek zijn geworden beterschap en samen met hun naasten veel sterkte. Samen hopen we het virus zo goed mogelijk onder controle te houden.