Ga naar de inhoud
Geplaatst op 9 augustus 2022

GRZ neemt nieuw ontwikkelde revalidatieborden in gebruik

Alle 66 kamers van de GRZ-afdelingen van Oranje Nassau’s Oord en De Lingehof zijn recent voorzien van revalidatieborden. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor Zinzia en voorzien van diverse picto-magneten.

Hulpmiddel

Het revalidatiebord is een hulpmiddel om revalidatiepatiënten inzichtelijk te maken hoe hun revalidatie vordert. Door middel van picto-magneten wordt voor verschillende onderdelen aangegeven wat de status is van het revalidatieproces. Het gaat dan om het ‘lopen, ‘in & uit bed’, ‘toilet’ en ‘ADL’. Ook is er een ruimte voor ‘bijzonderheden’.

Alle disciplines

De revalidatieborden worden gebruikt door medewerkers van alle disciplines. De ergotherapeuten gebruiken de picto’s bijvoorbeeld om aan te geven op welke manier iemand gewassen en aangekleed kan worden en de logopedisten gebruiken magneten met daarop de niveaus om aan te geven of een patiënt misschien verdikt moet drinken of dat het eten moet worden gemalen. Het totaal geeft een goed beeld van het functioneren van de patiënt op de revalidatieafdeling. Er zijn 49 verschillende magneten beschikbaar. De magneten variëren van picto’s die aangeven hoe iemand zich voortbeweegt tot een herinnering van het doen van huiswerkoefeningen.

Ontwikkeling naar aanleiding van onderzoek

Het revalidatiebord is ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd bij Zinzia. Fysiotherapeut Marèll Eshuis en ergotherapeut Anouk Pijpers hebben tijdens hun Master Neurorevalidatie en Innovatie praktijkonderzoek uitgevoerd binnen de GRZ van Zinzia. De onderzoeken hadden betrekking op hoe de revalidatie zo goed mogelijk aansluit op de revalidant. Zij deden kwalitatief onderzoek en interviewden daarvoor verschillende revalidanten en hun contactpersonen. Hieruit bleek dat de revalidatiedoelen en de voortgang van de revalidatie vaak niet helder waren voor beide. Wanneer dan een ontslagdatum werd benoemd richting de revalidant en zijn contactpersoon kwam dit vaak onverwachts.

Marèll: “Uit ons onderzoek bleek dat patiënten zich vaak onvoldoende voorbereid voelen op het ontslag naar huis. Ze werden onvoldoende betrokken bij hun eigen revalidatieproces. Omdat uit het onderzoek ook bleek dat patiënten de informatie uit een (revalidatie)gesprek niet altijd voldoende vasthouden, kon worden geconcludeerd dat de revalidatiedoelen en de voortgang centraler in de revalidatie moesten komen te staan. Zo ontstond het idee om een revalidatiebord te ontwikkelen.”

Anouk: “Hierdoor hopen we te bereiken dat revalidanten en hun mantelzorgers beter op de hoogte zijn van waar ze staan in het revalidatieproces. Door het revalidatiebord wordt de informatie op verschillende manieren toegankelijk gemaakt.”

Subsidie Emmafonds

Mooi is dat de revalidatieborden bekostigd zijn door een subsidie vanuit het Emmafonds. Voordat het bord in gebruik wordt genomen, wordt vanuit het privacy oogpunt altijd eerst mondeling toestemming gevraagd aan de patiënt.

Positieve reacties

De eerste reacties op de revalidatieborden zijn positief:

Anouk: “Patiënten zeggen dat het bord helpt om een uniforme werkwijze onder de medewerkers te bewerkstelligen. Ze vinden het fijn dat de afspraken helder en duidelijk zijn weergegeven.“

Marèll: “Het is mooi om te zien dat de uitkomsten van ons onderzoek hebben bijgedragen aan deze innovatie.”