Ga naar de inhoud
Geplaatst op 14 juni 2021

Infectiepreventie doe je met elkaar

Het afgelopen coronajaar heeft het belang van een goede infectiepreventie extra benadrukt. Marieke Meeuwis is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie bij Zinzia. Infectiepreventie is één van haar speerpunten binnen onze organisatie.

Zinzia wil onze kennis en expertise met elkaar blijven ontwikkelen en delen. Binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Sinds begin dit jaar vertegenwoordigt Marieke de verpleeghuiszorg in het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van GAIN.

Het Gelders zorgnetwerk voor infectiepreventie GAIN ondersteunt regionale zorgorganisaties en -professionals volgens drie uitgangspunten.

  • Verbinden van zorgprofessionals uit de cure en care in de regio Gelderland om samen op te treden tegen infectieziekten;
  • Verbeteren van kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie onder zorgprofessionals in de regio, zodat Gelderland is voorbereid op uitbraken;
  • Voorkomen dat infecties en antibioticaresistentie ontstaan en verspreiden, door infectiepreventie een structurele plek te geven binnen zorgorganisaties.