Ga naar de inhoud
Geplaatst op 11 maart 2021

Na vaccinatie versoepeling corona maatregelen

Tijdens de persconferentie van 8 maart jl. zijn er versoepelingen aangekondigd voor bezoek in verpleeghuizen. Het gaat dan om verpleeghuizen waar de bewoners zich inmiddels hebben kunnen laten vaccineren. Donderdag 25 februari zijn alle bewoners van Zinzia, die toestemming hebben gegeven, voor de tweede keer door onze eigen medewerkers gevaccineerd. Dit is een stap in de goede richting om langzaam het coronavirus terug te dringen. Nu het grootste gedeelte van de bewoners is gevaccineerd, zijn wij verheugd dat wij kunnen meegaan in een deel van de versoepelingen die het kabinet afgelopen maandag heeft aangekondigd. Verder blijven uiteraard de landelijke maatregelen van het RIVM van kracht.

Bewoners en verwanten zijn inmiddels geïnformeerd over de versoepelingen. De belangrijkste veranderingen gaan over het ontvangen van bezoek en het starten van activiteiten. We zetten ze hieronder op een rij.

Bezoek

Met ingang van 10 maart 2021 is het weer mogelijk om twee bezoekers tegelijkertijd per dag te ontvangen (dit is inclusief kinderen onder de dertien jaar). Dit mogen gedurende de week verschillende bezoekers zijn. Een bewoner ontvangt bezoek op de kamer of naasten kunnen samen met de bewoner buiten gaan wandelen. Let op, voor buiten wandelen geldt op dit moment nog wel de landelijke richtlijn dat dit met maximaal twee personen mag.

Huisdieren

De bewoners mogen weer huisdieren ontvangen op de eigen kamer en ze kunnen samen buiten wandelen. In de huiskamers kunnen wij nog geen huisdieren ontvangen.

Activiteiten

Wij hebben voor de verschillende locaties gekeken hoe wij op een verantwoorde manier weer activiteiten kunnen opstarten. Dit gaan we vooralsnog in kleine groepen doen. De clustermanagers en medewerkers welzijn hebben hiervoor een activiteitenplan opgesteld per locatie. Bewoners en hun verwanten zijn hierover geïnformeerd.

Cliënten revalidatie

Voor de revalidatie cliënten (en verwanten) gelden vooralsnog dezelfde maatregelen zoals voorheen. Op deze afdelingen zijn veel wisselingen en daardoor is een deel van de cliënten (nog) niet gevaccineerd. Door die wisselingen en daarmee ook een lager percentage gevaccineerde mensen, kunnen wij nog niet versoepelen in de maatregelen. Hiervoor geldt dus nog: maximaal één bezoeker één keer per dag (één kind onder de 13 jaar is een uitzondering) en er kunnen geen huisdieren komen.

We zijn blij dat we, daar waar mogelijk, de corona maatregelen kunnen versoepelen. We hopen dat bewoners weer mooie wandelingen kunnen maken en dat zij hun naasten weer vaker zullen zien.