Archief ontwikkelingen ouderenzorg

Oktober 2023

Zorgvisie: ‘Verantwoording in de zorg is niet meer verantwoord.’

Skipr: Stop op groei zzp’ers komt er niet door in Tweede Kamer.

Skipr: Roep om personeel in de zorg is groter dan ooit.

Skipr: Een of vijf zorgfinancials verwacht bankafspraken te breken.

Actiz: Uitspraak kort geding op 31 oktober, zorgaanbieders versus zorgkantoren.

Skipr: Politiek, zet instroom en behoud zorgprofessionals hoog op de agenda.

Skipr: Zorgverzekeraars: ‘We laten geen enkele Wlz-instelling failliet gaan’.

Skipr: Raad voor Ouderen bekritiseert marktwerking zorg.

Skipr: Vilans: regeldruk vermindert alleen door actie.

Augustus 2023

Uitstroom zorgpersoneel neemt komende jaren alleen maar meer toe

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dinsdag nieuwe cijfers gepubliceerd over de in- en uitstroom van het personeel in de zorg en welzijn. Hieruit blijkt dat de instroom in de zorg nog steeds hoog is, maar de afgelopen periode wel stabiliseert. Volgens ActiZ-woordvoerder Yvonne van Stiphout neemt het aantal uittreders de komende jaren steeds meer toe, doordat 15 procent van de zorgprofessionals in de VVT met pensioen gaat. ‘Deze cijfers zijn nog maar van een begin van een groot arbeidsmarkttekort in de ouderenzorg.’

Klik hier om het artikel van Actiz te lezen.

Zorgkosten stijgen komende jaren drie keer zo hard als economie

De kosten voor de gezondheidszorg stijgen de komende vijf jaar gemiddeld 3,5 procent per jaar, tegenover 1,2 procent voor het bruto binnenlands product (bbp).

Klik hier om het artikel van Skipr te lezen.

Wachtlijst ouderenzorg groeit door haperende bouw’

‘Zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’. Ziedaar de heilige drie-eenheid van de ouderenzorg van morgen. Maar zolang beleidskeuzes uitblijven en de aanpassing van de woningvoorraad stagneert, groeien de wachtlijsten, constateert voorzitter Anneke Westerlaken van ActiZ: “Er wachten nu al 22.000 mensen op een verpleeghuisplek.”

Klik hier om het artikel van Dutch Health Club te lezen.

Paniek in de directiekamers zorginstellingen: geld voor ouderen en gehandicapten raakt op, ‘situatie nijpend’

Paniek in de directiekamers van zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten. Er komen bezuinigingen aan, de coronasteun is weggevallen én tegelijkertijd gaan de salarissen van zorgmedewerkers fors omhoog.

Klik hier om het artikel uit De Gelderlander te lezen.

Juli 2023

Noodmaatregelen bij zorginstellingen in zomervakantie: familie moet extra helpen

Zorginstellingen krijgen de gaten in de roosters deze zomer lang niet altijd gedicht en grijpen naar noodmaatregelen. Mantelzorgers springen extra bij in verpleeghuizen, huisartsenposten sluiten voor een paar weken de deuren en net bevallen vrouwen kunnen alleen in kraamhotels kraamzorg krijgen.

Klik hier om het artikel te lezen op de website van De Stentor.

Cao verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) opengebroken

De huidige cao VVT liep eigenlijk tot eind 2023. Er is echter eind juni een onderhandelingsakkoord bereikt over het openbreken van de cao. Hierdoor kan de cao al eerder aangepast worden en wordt de looptijd verlengd tot eind december 2024. Inmiddels hebben de verschillende achterbannen en vakbonden ingestemd met het onderhandelingsakkoord.

Klik hier om meer te lezen op de website van Actiz, branchevereniging van zorgorganisaties.

Kabinet treedt af – hoe zit het met de ouderenzorg?

ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, schrijft: “ActiZ roept zowel het demissionaire als het volgende kabinet op om de ouderenzorg de grootste prioriteit te maken in hun beleid. De zorg voor ouderen staat zo onder druk, dat stilstand onverantwoord is. De toekomst van ouder worden is volgens ActiZ, net als het klimaat, migratie of woningbouw, een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken dat voor iedere Nederlander, jong en oud, van levensbelang is. De Nederlandse samenleving vergrijst in rap tempo en doet een steeds groter beroep op de zorg terwijl het aantal medewerkers in de zorg niet meegroeit. Er komen een miljoen extra 85+’ers bij en tegelijkertijd gaat een derde van de zorgmedewerkers in de ouderenzorg de komende tien jaar met pensioen. De ouderenzorg raakt vele vraagstukken, zoals wonen, werken, samenwerken en passende zorg. We moeten met elkaar, de politiek en samenleving, blijven investeren in een toekomstbestendige ouderenzorg. En dat vraagt nu om politieke daadkracht en lef.”

Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ, benadrukt dat de zorg voor ouderen de komende jaren prioriteit moet krijgen. Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft neemt toe, terwijl de grenzen van wat geleverd kan worden al voelbaar zijn. Voor cliënten en hun naasten, maar ook voor medewerkers die vaker overvraagd worden en het gevoel hebben dat zij tekort schieten.  ‘De zorg zoals we die zo lang vanzelfsprekend gewend waren, is niet meer houdbaar’, aldus Westerlaken.

Rapport ‘Niets doen is geen optie’

Het rapport ‘Niets doen is geen optie’ is een adviesrapport aan de overheid. Het beschrijft dat de zorg voor ouderen in de komende 15 jaar onbetaalbaar dreigt te worden. Volgens het rapport zijn er stevige maatregelen nodig. De zorgsector kan de groeiende vraag naar zorg van een steeds grotere groep ouderen namelijk niet aan. In ieder geval niet in de huidige vorm. In het rapport worden daarom verschillende maatregelen voorgesteld.

Klik hier om het rapport ‘Niets doen is geen optie’ te lezen.
Klik hier voor de bijbehorende begeleidende brief naar de Tweede Kamer.

Praten over ouder worden

Artikel ‘Praten over ouder worden helpt niet als je niet weet wat in je verzekeringspolis zit.’

Juni 2023

Brandbrief Gelderse zorgaanbieders

Op 29 juni hebben 46 zorgorganisaties uit Gelderland, waaronder Zinzia, een brandbrief aan de minister Helder gestuurd. Over dat er een ondergrens is bereikt en dat de (financiële) maatregelen nu té hard raken. Zo hard, dat de veranderingen die nodig zijn tot stilstand kunnen komen.

Klik hier om de brandbrief te lezen.

Hans Somer bespreekt ontwikkelingen ouderenzorg tijdens webinar

Op 20 juni was Hans Somer, de bestuurder van Zinzia, te gast bij het webinar Arbeidsmarkt Zorg van ING. Tijdens het webinar werd gesproken over knelpunten waar de zorg mee te maken heeft en aan welke oplossingen wordt gedacht om toekomstbestendig te blijven/worden. Kijk hieronder het webinar terug. Vanaf ongeveer minuut 30 komt Hans aan het woord.