Ga naar de inhoud
Geplaatst op 12 juni 2020

Update 12 juni: coronavirus

Voorbereiding fase 1 gereed. Eerste bezoekers 15 juni welkom.

In de Update van 3 juni informeerden we u al dat we samen met de Cliëntenraden, de Ondernemingsraad en de Professionele Adviesraad een plan zouden voorbereiden om bezoek aan onze bewoners weer mogelijk te maken. Voor elke volgende fase gaan we opnieuw in overleg met deze groepen. Inmiddels zijn de plannen tot en met Fase 1 gereed. Hierbij informeren we u over de huidige situatie.

Geen virusuitbraak

Mede door de strakke hygiënediscipline van onze medewerkers, zorgvuldig beleid en een bepaalde mate van geluk, hebben we het coronavirus tot nu toe buiten de deur weten te houden. Juist voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers, maar ook vanuit onze verplichting om te allen tijde goede zorg te leveren, is ons er alles aan gelegen om het virus buiten de deur te houden.

Verder versoepelen

Sinds 3 juni 2020 hebben we als Zinzia Zorggroep onze richtlijnen voor bezoek op twee locaties versoepeld. Dit was mogelijk door de architectuur, de indeling en de ligging van deze locaties. Dat leverde blijde gezichten en emotie op, maar in sommige gevallen ook niet de bevrediging waarop gehoopt was. Na evaluatie en bijschaven van onze plannen in samenspraak met onze Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Professionele Adviesraad, hebben we besloten de maatregelen voor alle locaties met ingang van 15 juni verder te versoepelen.

Maatregelen Fase 1 – één vaste bezoeker per bewoner

Vanaf 15 juni 2020 is het mogelijk dat bewoners en een vaste bezoeker elkaar ontmoeten. Echt bezoek, zonder scherm ertussen! Conform de gestelde richtlijnen van de overheid en in afstemming met de Veiligheidsregio, hanteren we voor de versoepeling een aantal maatregelen. Een samenvatting van deze maatregelen vindt u in een grafische weergave. KLIK HIER om deze weergave te openen.

Afspraken Fase 2 en verder

Als alles soepel verloopt en mits er geen uitbraak van COVID-19 plaatsvindt, besluit Zinzia wederom in samenspraak met haar Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Professionele Adviesraad dat de volgende fase in werking kan treden. Als er op een afdeling wel een uitbraak van het virus is, is Zinzia volgens de richtlijnen verplicht om de bezoekregeling (tijdelijk) stop te zetten of een fase terug te schakelen. Als bezoek zich niet houdt aan de gestelde instructies, dan kan dit hetzelfde tot gevolg hebben.

We kunnen ons goed voorstellen dat u er naar uitkijkt om elkaar eindelijk weer echt te ontmoeten. Hoewel we het spannend vinden, kijken ook wij er naar uit. Zodra we meer weten stellen we de eerste contactpersonen van onze bewoners op de hoogte van de stand van zaken en de instructies die nodig zijn om de maatregelen verder te versoepelen.