Ga naar de inhoud
Geplaatst op 25 juni 2020

Update 25 juni: coronavirus

Dinsdag 23 juni 2020 informeerden wij al onze stakeholders over ons beleid aangaande de versoepeling van de bezoekregeling. Hoe wij het kabinet, RIVM en de partijen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl, volgen in onze beslissingen en hoe wij werken volgens het 4-Fasenmodel van de “Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd” .

Van Fase 1 naar Fase 4

Wij hebben te maken met een voortdurende verandering van de (politieke) werkelijkheid. Zoals u gisteravond heeft kunnen vernemen, heeft het kabinet besloten om de bezoekregeling per 1 juli vrij te geven. Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor Fase 2 die op maandag 29 juni start, waarbij het mogelijk is om per bewoner met 2 bezoekers gedurende een 1 uur aanwezig te zijn. Door het politieke besluit gaan wij op woensdag 1 juli versneld over naar Fase 4. Hierbij slaan wij Fase 3 over en gaan we werken volgens een structurele invulling van de 1,5 meter maatschappij.

Tekentafel

Het besluit van het kabinet om de deuren van de verpleeghuizen per 1 juli te openen vraagt veel van alle betrokkenen. Daarom heeft vandaag spoedoverleg plaatsgevonden met de centrale bezoekregeling groep (CBG) van Zinzia. In onze plannen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wens tot meer contact met de buitenwereld. Tegelijkertijd proberen we de kansen op besmetting met het COVID-19 virus te beperken. Daarin hebben we elkaar hard nodig!

Vanaf woensdag 1 juli

U kunt vrij op bezoek komen bij uw verwant met inachtneming van de volgende hygiënevoorschriften:
• U heeft geen klachten die duiden op het virus (hoesten, koorts, etc.)
• U houdt 1.5 meter afstand
• Bij binnenkomst handen desinfecteren
• Hoesten/niezen in de elleboog
• Gebruik van papieren zakdoekjes
• Huisdieren zijn nog niet toegestaan. Zij zijn met hun instinct lastig instrueerbaar en kunnen het virus wel overdragen.

De details en de invulling van de bezoekmogelijkheden vanaf 1 juli kunnen per locatie verschillen. De plannen worden momenteel gemaakt. U wordt daarover uiterlijk maandag 29 juni 2020 geïnformeerd door uw clustermanager.

Uitzonderingen

Vanuit goede zorg en veiligheid voor alle betrokkenen geldt dat de nieuwe regeling niet van toepassing is op woningen, afdelingen of locaties waar (mogelijk) sprake is van een uitbraak van het virus. U zult daar persoonlijk over worden geïnformeerd, zoals u van ons gewend bent. Snel handelen is echter wel vereist. In de praktijk kan het om die reden voorkomen dat bezoek niet mogelijk is en u voor een dichte deur komt te staan.

Tot slot

Al met al is het kabinetsbesluit fijn nieuws! Na lange tijd gesloten te zijn geweest is er weer ruimte om samen te kunnen zijn. Laten we ons realiseren dat het COVID-19 virus nog niet verdwenen is. Dit betekent dat we nog steeds een beroep doen op een ieders verantwoordelijkheid rondom het naleven van de hygiënevoorschriften.